Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Quo vadis manažment ľudských zdrojov?
 
    Medzinárodnú konferenciu s názvom „Manažment ľudských zdrojov v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch“ organizovala Katedra spoločenských vied a jazykov (SVaJ) Akadémie ozbrojených síl v dňoch 15. - 16. 5. 2019 v penzióne Zivka v Závažnej Porube. Zúčastnilo sa jej viac ako 40 účastníkov z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Zastúpené boli vysoké školy, univerzity (Bratislava, Brno, Wroclaw, Gdaňsk, Čenstochová, Krakow), MO SR, Personálny úrad OS SR. Garantmi konferencie boli brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., rektor Akadémie ozbrojených síl (AOS).

    Cieľom konferencie bolo poskytnúť široký priestor na vedeckú a odbornú diskusiu o teoretických a praktických aspektoch manažmentu ľudských zdrojov v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch v európskom kontexte.

    Konferencia sa konala v pléne a dvoch odborných sekciách, v ktorých odznelo 23 referátov, z toho 3 „pozvané“ (invited presentations) – zaradené boli v pléne podujatia. Patrili k nim referát Mgr. Luboša Berkyho zo SEĽUZ MO SR s názvom „Koncepcia personálneho manažmentu MO SR a pripravovaná novela zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov“, v ktorom informoval o súčasnom stave a perspektívach v oblasti ľudských zdrojov, ďalej referát plk. Ing. Ivana Salašiho, riaditeľa Personálneho úradu OS SR s názvom „Manažment ľudských zdrojov v OS SR“ kde odzneli aj aktuálne empirické výsledky z oblasti regrutácie a stabilizácie ľudských zdrojov a prognózy ich vývoja. Do „pozvaných prezentácií“ patril aj referát PhDr. Ivany Nekvapilovej, PhD. z Univerzity obrany Brno (ČR) zameraný na etiku vo vzdelávaní ľudských zdrojov v OS.

    Do pléna (Plenary Session) bola zaradená aj problematika, týkajúca sa vzdelávania a otázok stále aktuálnej motivácie k službe v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch, ktorú svojím vystúpením uviedla doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. vedúca katedry SVaJ.

    S odbornými referátmi v samostatných blokoch konferencie, ktoré dopĺňala aj diskusia, vystúpili učitelia viacerých katedier AOS, a to: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. (katedra bezpečnosti a obrany), ďalej doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., Ing. Soňa Jirásková, PhD., doc. Ing. Miroslav Školník, PhD., (katedra logistického zabezpečenia) Mgr. Lenka Nagyová, PhDr. Mária Martinská, PhD., PhDr. Miroslav Kmošena, PhD. (katedra SVaJ), Mgr. Viktor Sabo (vojenský duchovný AOS).

    Účastníci v závere potvrdili, že nové trendy v rozvoji manažmentu ľudských zdrojov si vyžadujú analyzovať otázky náboru a regrutácie, rozvoja stabilizácie či starostlivosti o kvalitu života ľudských zdrojov. Zhodli sa na potrebe zvýšiť prestíž a atraktivitu profesionálnej služby, motiváciu, stať sa konkurencieschopnými na trhu práce, investovať do vzdelávania a výcviku, rozvíjať perspektívy a podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. V tejto súvislosti veľmi aktuálne ocenil spoluprácu s poľskými univerzitami, na konferencii prítomný prorektor pre vzdelávanie AOS, doc. Ing. Peter Spilý, PhD. a odovzdal „čestnú medailu rektora AOS“ profesorom - prof. Dr. hab. Janovi Maciejewskému z Wroclawskej univerzity, prof. Dariuszovi Kozerawskému z Jagiellonskej univerzity v Krakowe a prof. dr. hab. Adrzejovi Kozerovovi z Pedagogického inštitútu v Krakowe.

    Z medzinárodnej vedeckej konferencie bude vydaný elektronický zborník na CD nosiči.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -mm-, -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (22577)