Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


Kadeti v Bruseli
 
    V dňoch 21. - 25. januára 2019 sa konal v Kráľovskej vojenskej akadémii v Bruseli (Belgicko) seminár „Senior Cadets´ Seminar on Leadership“. Zúčastnilo sa ho 32 kadetov z 18 krajín. Slovenskú republiku zastupovali kadeti 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – voj. Jakub Nyéki a voj. Lukáš Matušík, ktorí uviedli: „Seminár pozostával z úvodnej časti – 14 disciplín z oblasti športovo-vedomostných hier, ktorá tímy kadetov naštartovala ďalej do prednášok a workshopov“.

    Prednáškové bloky obsiahli témy: Generačný rozdiel medzi dôstojníkmi, Komunikácia (podriadený, nadriadený), Motivácia podriadených (k výkonom) a Sociálne siete (z hľadiska bezpečnosti). V prednáškach vystúpili hlavní velitelia Belgickej armády a jej odborníci v spomenutých problematikách. Skupinové workshopy predstavovali výmenu a zdieľanie názorov kadetov zúčastnených krajín. Voj. Nyéki: „V tejto časti sme mohli porovnať naše názory a poznatky s názormi kadetov ďalších krajín. Konštatovali sme, že v mnohých otázkach sa zhodneme.“

    Na záver zhodnotil voj. Nyéki prínos seminára v tom, že účastníci si rozšírili obzory v oblasti leadershipu a práce s podriadenými.
  
        
    text: -hg-    
foto: -jn-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47614)