Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Erasmus+ Srbsko
 
    V rámci Programu Erasmus+, spolupráca s partnerskými krajinami, pôsobili v dňoch 17. - 21. 6. 2019 v Akadémii ozbrojených síl (AOS) plk. doc. Ing. Bojan Milanovič, PhD. a pplk. Vladimír Ristič z Univerzity obrany z Belehradu (Srbsko). Doc. Milanovič vystúpil na Katedre elektroniky AOS s prednáškami zameranými na teoretickú elektroniku a mikrovlnovú techniku, zvlášť sa venoval netradičnému postupu odvodenia telegrafnej rovnice. Prednášok sa zúčastnili študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Elektronické zbraňové systémy.

    Na katedre elektroniky sa doc. Milanovič zoznámil s jej vedeckým výskumom a projektmi, prezrel si laboratóriá a odborné pracoviská katedry a rokoval o otázkach zosúladenia študijných programov v rámci možnej výmeny študentov v intenciách programu Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami. Pplk. Ristič absolvoval na Oddelení vedy a zahraničných vzťahov AOS školenie o otázkach efektívnejšieho zapojenia sa do programu, nakoľko sa Srbsko nedávno stalo členskou krajinou programu Erasmus+ .
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64798)