Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Erasmus+ Maďarsko
 
    V rámci programu ERASMUS+ uskutočnil dňa 6. júna 2019 v Akadémii ozbrojených síl prednášku por. Lászlo Gajdács z Národnej univerzity verejnej správy Budapešť, Leteckého inštitútu zo Szolnoku na tému „Bezpilotné prostriedky - UAV“ (Unmanned Aerial Vehicle). Zúčastnili sa jej študenti 2. ročníka odboru Výzbroj a technika ozbrojených síl, študijného programu Elektronické zbraňové systémy (B22 EZS) a študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (B24 ZSZČ). Prednášky sa zúčastnili aj pedagogickí pracovníci katedry elektroniky a katedry strojárstva.

    Širokospektrálna prednáška o bezpilotných prostriedkoch obsahovala informácie od historického vývoja až po moderné bezpilotné prostriedky, zaoberala sa ich klasifikáciou, konštrukciou, technickými parametrami, oblasťami ich využitia a aj problematikou spojenou s ich prevádzkou a s tým spojenou legislatívou.

    „Por. Gajdács poukázal na prudký rozvoj obchodu s bezpilotnými prostriedkami a zameral sa na ich využitie v oblasti vojenstva“, uviedol doc. Ing. Martin Marko, CSc., učiteľ katedry elektroniky a dodal, že prednáška a aj diskusia potvrdili záujem študentov o technický vývoj v uvedenej oblasti a vhodne rozšírili ich poznatky, a to aj nad rámec predmetov bakalárskeho štúdia.
  
  
    text, foto: -mm-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22167)