Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 23. 08. 2019        
 Hlavná stránka


Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 28. 8. 2019 o 10,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Sieň vedeckej rady uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky:

Mgr. Kataríny STOLÁRIKOVEJ
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť,
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Medzinárodný krízový manažment v kontexte európskej a svetovej bezpečnosti“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 295 a uložený v študovni.


    Dňa 12. 9. 2019 o 10,30 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Sieň vedeckej rady uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda:

Ing. Petra RINDZÁKA
v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy,
v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy
na tému
„„Architektúry NEC“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 294 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. augusta 2019   (40414)