Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Na fóre Únie vojnových veteránov bol ocenený aj rektor AOS
 
    V aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa 2. mája 2019 uskutočnilo 6. fórum Únie vojnových veteránov. Jej členovia pred zasadnutím položili veniec k pomníku na Háji, ktorý je venovaný vojakom padlým v novodobých misiách na podporu mieru. Na svojom rokovaní sa zaoberali otázkami rozvoja tradícií vojnových veteránov, medzinárodnou spoluprácou vojnových veteránov v rámci SPIA (Medzinárodná asociácia príslušníkov mierových síl OSN), prácou s mladými ľuďmi, projektami starostlivosti o vojnových veteránov.

    Podujatia sa zúčastnili členovia organizácií vojnových veteránov z ČR, Poľska a Slovenska. Rokovanie viedol plk. v. v. Ing. Daniel Kostra, prezident Únie vojnových veteránov SR. K hosťom 6. fóra patrili pridelenec obrany RF Oleg Avrinskij, zástupcovia ÚR SZPB, Klubu generálov SR, Klubu výsadkárov SR, MO SR, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, ktorý uviedol, že novodobá história mesta je spojená s vojenskými tradíciami a mesto si ich pripomína rôznymi aktivitami. Rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. predstavil aktivity školy vedúce k výchove mladej generácie v duchu vojenskej histórie a národných tradícií.

    Na tomto fóre odovzdal viceprezident SPIA pre centrálnu Európu plk. Jerzy Banach (Poľsko) rektorovi AOS doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. pamätnú medailu. Pamätnú medailu od SPIA si prevzal aj brig. gen. Ján Iľanovský, veterán 2. svet. vojny.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (22254)