Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Blokový výcvik kadetov 1. a 2. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
 
    V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) pre prípravu a vykonanie blokového výcviku, vykonali kadeti 2. ročníka v dňoch 10. - 16. 2. 2019 a následne kadeti 1. ročníka v termíne 17. - 23. 2. 2019 blokový výcvik vo VVP Kamenica nad Cirochou.

    Uvedeného výcviku sa zúčastnilo z druhého ročníka 63 kadetov AOS, 9 kadetov Leteckej fakulty TUKE a 10 študentov z Univerzity obrany v Brne. Veliteľom vyvedenej jednotky „druhákov“ bol kpt. Ing. Ján Jurčák, PhD. Z prvého ročníka sa výcviku zúčastnilo 99 kadetov, velil im kpt. Ing. Michal Frič.

    O materiálno technické zabezpečenie a „komfort“ cvičiacich sa starali výkonní poddôstojníci rtm. Jozef Koreň a rtm. Martin Odlevák. Oblasť samotného výcviku zastrešovali inštruktori výcviku školských jednotiek nrtm. Ján Knižka, nrtm. Pavol Sekan, nrtm. Petr Bezouška a rtm. Ján Mrlian. Pyrotechnickú činnosť vykonával nrtm. Peter Pavelica.

    Výcvik bol realizovaný v sťažených zimných podmienkach, počas ktorých sa kadeti zdokonaľovali v taktickej a streleckej príprave. Ukončený bol písomným preskúšaním kadetov. V taktickej príprave bol výcvik druhého ročníka zameraný na témy: Obrana bojového postavenia družstva mimo dotyk s nepriateľom, Útok s úplnou prípravou, Mobilné kontrolné miesto. Prvý ročník cvičil témy: Pohyb vojaka po bojisku, Život v poli, Pochod členitým terénom.

    „Súčasťou výcviku bolo použitie troch BVP s obsluhou od 21. zmpr Trebišov, čo prispelo k zvýšeniu jeho kvality“, uviedli velitelia vyvedených jednotiek.

    V polovici výcviku 13. 2. 2019 absolvovali kadeti 2. ročníka pre nich nové cvičenie zo streleckej prípravy – streľbu rýchlou dvojranou za pohybu vpred zo Sa vz.58. Najlepšie výsledky pri tomto cvičení v počte zásahov 15 terčov dosiahli kadeti voj. I. st. Alexej Kutný, a voj. I. st. Peter Bobrovský. Kadeti prvého ročníka vykonali cvičenia v streľbe zo Sa vz. 58 P a Pi vz. 82.

    „V závere môžem zhodnotiť, že všetci cvičiaci kadeti plnili úlohy zodpovedne, a to aj v náročných klimatických podmienkach. Celkové hodnotenie jednotky bolo vyhovujúce,“ povedal kpt. Jurčák, veliteľ 2. ročníka. O výcviku kadetov 1. ročníka sa pozitívne vyjadril aj ich veliteľ kpt. Frič.
  
  
  
  
    text: -jj-    
foto: -šj-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22225)