Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. 7. 2020 od 11:00 h

 

"Sharp Lynx 2019"
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 25. - 29. marca 2019 uskutočnil štábny nácvik príslušníkov mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBAT pod názvom "Sharp Lynx 2019". Zúčastnilo sa ho približne 50 cvičiacich z Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Slovenska.

    "Sharp Lynx 2019" má 3 fázy – workshop (január Poľsko), štábny nácvik (marec AOS Slovensko) a cvičenie (máj Chorvátsko). Workshop mnohonárodného práporu vojenskej polície sa uskutočnil v poľskom Minsk Mazowiecki a zaoberal sa zladením štábu, revidovaním logistických a personálnych dispozícií, revíziou interných predpisov pre pripravované cvičenie.

    Na túto aktivitu nadviazal štábny nácvik v Akadémii ozbrojených síl, ktorého úlohou bolo spracovať operačný rozkaz pre vykonanie cvičenia a precvičiť príslušníkov práporu v rozhodovacom procese, zvýšiť ich spôsobilosti v plánovaní a uskutočňovaní úloh počas operácií vedených NATO v medzinárodnom prostredí, tiež podporiť koaličné operácie a kontrolovať pohyb vojenskej dopravy.

    Samotné cvičenie s názvom "Inmediate Response 2019", sa uskutoční v Chorvátsku za účasti 13 štátov, v ktorom sa bude prápor precvičovať v podpore mobility veľkých vojenských formácií.

    "Toto cvičenie bude konečným potvrdením spôsobilosti, že medzinárodný prápor vojenskej polície je pripravený plánovať a plniť úlohy počas operácií NATO v medzinárodnom prostredí", uviedol veliteľ práporu mjr. Jaroslav Slančík.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 08. júla 2020   (5463)