Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia
 
    Od 24. 6. 2019 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl 2-týždňový kurz „Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia“. Pre 20 príslušníkov 13. mechanizovaného práporu z Levíc to bola príležitosť oboznámiť sa s postupmi práce štábu a princípmi plánovania operácií na úrovni mechanizovanej práporovej skupiny v súlade s doktrinálnym prostredím NATO. Inštruktori kurzu kládli dôraz na zvládnutie procedúr a odbornú vojenskú terminológiu v anglickom jazyku, čo je kľúčové pri dosiahnutí úspechu a interoperabilitu v medzinárodnom prostredí.

    Počas úvodných dní kurzu boli účastníci na prednáškach oboznámení s doktrinálnym rámcom plánovacieho a rozhodovacieho procesu ako je napríklad použitie mapových symbolov podľa štandardov NATO, ďalej s princípmi vojny a štandardnými funkciami v boji, so systémom velenia a riadenia v operáciách NATO. V ďalšom priebehu kurzu sa počas praktického štábneho nácviku zoznámili s účelom, prvkami a postupnosťami v plánovacom a rozhodovacom procese na taktickej úrovni (založenom na MDMP) a dôkladne si prakticky precvičili postupy práce štábu pri plánovaní boja práporovej skupiny.
  
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64853)