Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 23. 08. 2019        
 Hlavná stránka

Výcvik práporu rchbo v AOS
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) sa v dňoch 14. - 16. mája 2019 uskutočnilo zdokonaľovacie cvičenie 18 príslušníkov prieskumných tímov práporu rchbo a strediska rchbo Rožňava. Cvičenie sa konalo na rekonfigurovateľných virtuálnych simulátoroch, pričom sa zameralo na riadenie a velenie, činnosť jednotiek rchbps v bojovej operácii. Časť cvičenia sa orientovala na strelecký nácvik na streleckom trenažéri PT 95 MIL a na virtuálnej strelnici ručných zbraní.

    Cieľom cvičenia bolo zdokonaliť veliteľov v rozhodovacom procese a taktickom myslení v oblasti rchbo a profesionálnych vojakov v činnosti s ručnou zbraňou. Riadiaci cvičenia mjr. Marcel Uharček uviedol: „Cvičenie je zároveň aj príprava pred vykonaním ostrých strelieb v CV Lešť (27. - 31. 5. 2019)“.
  
            
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. augusta 2019   (40422)