Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 21. 09. 2019        
 Hlavná stránka

52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
 
    Úspešnou obhajobou záverečnej práce splnilo poslednú podmienku na absolvovanie kurzu 52 profesionálnych vojakov OS SR. Získali tak požadované vzdelanie na povýšenie do hodnosti podplukovník a plukovník.

    Študijný program 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu, realizovaného v termíne 5. marca - 17. júna 2018 v gescii Centra vzdelávania AOS, bol zameraný na výkon veliteľských a štábnych funkcií, spoločenskovednú oblasť, problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vývoj vojenského umenia a prístup k vojenským operáciám v súčasnosti, proces plánovania operácie a nové trendy vo vývoji zbraní a zbraňových systémov.

    Výučbu zabezpečoval vedecko-pedagogický zbor katedier AOS. Nezastupiteľné miesto mali prednášky príslušníkov MO SR a OS SR, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam. V kurze už tradične prednášali pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR) a príslušníci NATO Command and Control Centre of Excellence v Utrechte (Holandsko). Počas kurzu boli realizované študijné cesty k taktickému krídlu na Sliači a k 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.

    Obhajoby záverečných prác:
  
  
  
    text, foto: pplk. Ing. Ivan Ivanič    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 9. 2019
   Slávnostná imatrikulá-
cia študentov UTV
 
     24. 9. 2019
   Slávnostné otvorenie
kurzov DKAVŠ 21
 
     24. - 27. 9. 2019
   ALL ROUNDER 2019
 
     27. 9. 2019
   Otvorenie AR 2019/2020,
imatrikulácia študentov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. septembra 2019   (68926)