Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 15. 12. 2018        
 Hlavná stránka


AOS sa prezentuje na stredných školách
 
    Na požiadanie Obchodnej akadémie (OA) z Trnavy sa 12 kadetov 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl zúčastnilo branno-športového podujatia, ktoré organizovalo vedenie trnavskej školy pre svojich cca 50 študentov dňa 18. 9. 2018 v Tatranskej Lomnici.

    Kadeti AOS metodicky a prakticky pod vedením veliteľov mjr. Ing. Kristiana Szuperáka a nrtm. Pavla Sekana koordinovali a viedli činnosť študentov na 5 vytvorených pracoviskách, a to: hod granátom na terče, topografická orientácia na mapách, rchbo (so zameraním na prostriedky individuálnej ochrany), ukážky zbraní a ich popis, život v poli (stavba prístreškov, zakladanie ohňa).

    Keďže branná výchova nie je zakotvená do vzdelávacích osnov stredných škôl, vedenie Obchodnej akadémie vyjadrilo prianie, aby sa v rámci „kurzu ochrany života a zdravia“ zintenzívnila spolupráca ich strednej školy s OS SR. V ďakovnom liste z 24. 9. 2018 ocenili pedagógovia i študenti OA Trnava vysoko profesionálny prístup vojakov z AOS pri športovo-brannom dni a požiadali AOS o opakovanie akcie v budúcom školskom roku.

    Mjr. Ing. Kristian Szuperák a 3 kadeti AOS sa následne 19. 9. 2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove a to za účelom prezentácie Akadémie ozbrojených síl. Uvedená Spojená škola plánuje v roku 2019/2020 otvoriť pre absolventov ZŠ nový študijný odbor „Ochrana osôb a majetku“, v rámci čoho plánuje perspektívne pripravovať personál aj pre silové rezorty.
  
  
  
 >   text: -hg-    
foto: mjr. Ing. Kristián Szuperák    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 11. 10. - 14. 10. 2018
   CAX
- "GERLACH-KONVOJ"

Strelecký trenažér
- VS-STING

cvičia kadeti 3. roč. ŠJ
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. decembra 2018   (14439)