Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 19. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Pripravenosť AOS na zasadnutie AVT panelu
 
    Rektor Akadémie ozbrojených síl (AOS) doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. prijal 18. 10. 2018 Dr. Veroniku Gumpinger, asistentku AVT (Applied Vehicle Technology) panelu z CSO STO NATO Paríž (Francúzsko). Jej návšteva v AOS a regióne Liptova sa zamerala na kontrolu materiálnej, technickej a organizačnej pripravenosti a dodržanie podmienok NATO pre zasadnutie AVT panelu v máji 2019 v Akadémii ozbrojených síl. Panel CSO STO (Organizácia pre vedu a techniku) NATO je najväčšie vedecké fórum pre výskum v oblasti obrany a bezpečnosti, poskytuje inovácie, poradenstvo a vedecké riešenia pri neustále sa meniacich potrebách Aliancie.

    Veroniku Gumpinger spravádzala doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD., docentka Katedry strojárstva AOS, ktorá je zároveň zástupkyňou Slovenska v AVT paneli a garantom organizácie uvedeného podujatia, ktorého sa zúčastní približne 350-400 zástupcov z pracovných výborov a pracovných skupín panelu zo spojeneckých a partnerských krajín. Doc. Kuffová bola v minulom roku ocenená v rámci AVT panelu cenou „Young Contributor Award“.

    Veronika Gumpinger na stretnutí s rektorom AOS vyjadrila spokojnosť s mierou pripravenosti slovenskej strany na uvedené podujatie.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2019   (6662)