Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 15. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Pracovná návšteva z Ľvova
 
    V rámci aktivít Programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO DEEP Ukrajina) uskutočnili 7. júna 2018 krátku pracovnú návštevu Akadémie ozbrojených síl (AOS) zástupcovia Národnej akadémie pozemných síl z Ľvova (Ukrajina) - plk. Oleksii Krasiuk, zástupca veliteľa školy pre vzdelávanie, pplk. Andrej Shchehov a Mykola Platonov. Ukrajinských hostí v AOS prijal rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.

    Cieľom návštevy Ukrajincov bolo získať informácie k pripravovanej transformácii ich vojenskej školy na taký systém vzdelávania, ktorý ju posunie do európskeho vysokoškolského priestoru.

    Preto sa v AOS zaujímali o aplikáciu cieľov a priorít Bolonského procesu do systému prípravy kadetov AOS a o zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (Vnútorný systém kvality na AOS od r. 2016).

    Ukrajinskí hostia sa v rámci návštevy AOS zoznámili aj s Medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov (ISOC), kde ich plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD., riaditeľ Centra vzdelávania AOS, oboznámil s jeho úlohami a procesom akreditácie AOS na štandardy NATO a transformácie kurzu na štandardy pozemných síl USA . Prezreli si aj Simulačné centrum AOS.

    K transformačnému procesu ľvovskej akadémie pozemných síl prispela Akadémia ozbrojených síl v rokoch 2015-2017, kedy príslušníci kurzu ISOC vykonali v Ľvove 3 mobilné krátkodobé kurzy MDMP v rámci Aliančného programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO Defense Education Enhancement Programme – DEEP), ktorých sa zúčastnilo 79 ukrajinských dôstojníkov.
  
        
  
>
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 10. a 6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. októbra 2018   (78256)