Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Ocenenie zo Slovenského zväzu biatlonu
 
    Slovenský zväz biatlonu (SZB) udelil Mgr. Dušanovi Litvovi, PhD., vedúcemu Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl, zlatý odznak Slovenského zväzu biatlonu za celoživotný prínos pre biatlon, a to pri príležitosti životného jubilea (60). Ocenenie bolo Mgr. Litvovi udelené na Valnom zhromaždení SZB (28. 4. 2018) a osobne mu ho odovzdal prezident SZB Tomáš Fusko dňa 20. októbra 2018 na zasadnutí trénerskej komisie SZB v Banskej Bystrici.

    Mgr. Litva vykonával 20 rokov rôzne funkcie v Slovenskom zväze biatlonu. Pracoval v technickej komisii zväzu, kde sa podieľal na kreovaní pravidiel SZB, je garantom pre školenia trénerov biatlonu, predsedal komisii pre kluby SZB a prispel k rozvoju ich činnosti, spolu zakladal tréningové stredisko biatlonu v SLŠ v Liptovskom Hrádku. Publikoval poznatky z oblasti tréningového procesu v biatlone, je spoluautorom knihy „20 rokov, 20 presných zásahov“. Od roku 1995 rozvíjal tréningovú činnosť v oblasti biatlonu na Akadémii ozbrojených síl, so študentmi dosiahol úspešné výsledky v armádnych, akademických i reprezentačných súťažiach.
  
        
    text, foto: -hg-    
  Výber z archívu AOS:
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP SC AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. novembra 2018   (127157)