Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 23. - 27. 4. 2018 v spolupráci s MO SR a katedrou manažmentu pilotný kurz pre príslušníkov rezortu obrany, ktorí budú od roku 2020 vykonávať funkciu „Odborník na sociálne služby, poradenstvo a kvalitu života“ v súlade s informačnou správou č. SEĽUZ-57-25/2017 OdSP 12. 10. 2017. Kurzu sa zúčastnili zástupcovia regrutačných stredísk, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin a útvarov OS SR. Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov so sociálnou politikou zakotvenou v dokumentoch EÚ, NATO a OSN, s výsledkami výskumov rezortu obrany SR v oblastiach kvality života vojenských profesionálov. Kurz špecifikoval pozíciu a právomoci pre vojenskú odbornosť M10 čísla špecializácie 473 „odborník na sociálne služby a poradenstvo“ v OS SR.

    Lektormi tejto vzdelávacej aktivity boli učitelia katedry spoločenských vied a jazykov (SVaJ) - doc. RSDr. Jozef Matis, CSc., PhDr. Miroslav Kmošena, PhD., PhDr. Mária Martinská, PhD., ďalej z katedry manažmentu - doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., Ing. Soňa Jirásková, PhD., veliteľ CIMIC Martin - mjr. Ing. Jaroslav Kostrej a zo SEĽUZ MO SR mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD.

    „Ako výzva pre ďalšiu prípravu odborníkov v tejto oblasti sa ukázala potreba spolupráce civilného a vojenského sektoru v oblasti sociálnej pomoci a poradenstva“, uviedla PhDr. Martinská z Katedry SVaJ AOS.
  
        
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18386)