Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 23. - 27. 4. 2018 v spolupráci s MO SR a katedrou manažmentu pilotný kurz pre príslušníkov rezortu obrany, ktorí budú od roku 2020 vykonávať funkciu „Odborník na sociálne služby, poradenstvo a kvalitu života“ v súlade s informačnou správou č. SEĽUZ-57-25/2017 OdSP 12. 10. 2017. Kurzu sa zúčastnili zástupcovia regrutačných stredísk, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin a útvarov OS SR. Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov so sociálnou politikou zakotvenou v dokumentoch EÚ, NATO a OSN, s výsledkami výskumov rezortu obrany SR v oblastiach kvality života vojenských profesionálov. Kurz špecifikoval pozíciu a právomoci pre vojenskú odbornosť M10 čísla špecializácie 473 „odborník na sociálne služby a poradenstvo“ v OS SR.

    Lektormi tejto vzdelávacej aktivity boli učitelia katedry spoločenských vied a jazykov (SVaJ) - doc. RSDr. Jozef Matis, CSc., PhDr. Miroslav Kmošena, PhD., PhDr. Mária Martinská, PhD., ďalej z katedry manažmentu - doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., Ing. Soňa Jirásková, PhD., veliteľ CIMIC Martin - mjr. Ing. Jaroslav Kostrej a zo SEĽUZ MO SR mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD.

    „Ako výzva pre ďalšiu prípravu odborníkov v tejto oblasti sa ukázala potreba spolupráce civilného a vojenského sektoru v oblasti sociálnej pomoci a poradenstva“, uviedla PhDr. Martinská z Katedry SVaJ AOS.
  
        
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47631)