Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 18. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Ukončenie kurzu ISOC 18
 
    Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý začal 26. februára 2018 bol ukončený slávnostnou ceremóniou dňa 27. apríla 2018.

    Kurz ukončilo 18 dôstojníkov v hodnostiach poručík až major z krajín Česká republika, Spojené arabské emiráty, Katar a Slovenská republika. Kurz odzrkadľoval vojenskú požiadavku na normalizáciu procesu taktického plánovania NATO v súlade so spojeneckou publikáciou APP-28, ktorá poskytuje usmernenia pre taktické štáby pri plánovaní a vedení vojenských operácií. Pozitívna spätná väzba od študentov odráža vynikajúcu kvalitu kurzu, ktorá bola plne akceptovaná a vysoko hodnotená medzinárodnou vojenskou komunitou.

    Záverečnej ceremónie sa zúčastnili rektor AOS - doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., prorektor pre vzdelávanie AOS - doc. Ing. Peter Spilý, PhD., riaditeľ Centra vzdelávania AOS - plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. a veliteľ Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov - pplk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D.

    Absolventovi kurzu, kapitánovi Petrovi Odstrčilovi z Českej republiky, bola udelená cena za najlepšieho študenta, ktorej hlavným účelom je motivovať študentov k čo najlepším výkonom.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Mgr. Magdaléna Ursínyová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. augusta 2018   (14405)