Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 09. 2018        
 Hlavná stránka


Záver DPŠ 2016 - 2018
 
    4. septembra 2018 ukončili v AOS záverečnými skúškami štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 4 príslušníci rezortu obrany. Vysvedčenia o absolvovaní DPŠ im nasledujúci deň odovzdal prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD.

    Vzdelávanie v DPŠ zabezpečovalo centrum vzdelávania, katedra spoločenských vied a jazykov, katedra strojárstva. Jeho garantom bol doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Štúdium bolo zamerané na získanie spôsobilostí na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku.

    Cieľom DPŠ bolo poskytnúť študentom teoretické vedomosti z pedagogiky, psychológie a didaktiky zameranej na elektrotechnické predmety a tieto uplatňovať v profesii učiteľa, poznať štruktúru uvedených študijných odborov, vedieť spracovávať programy výučby a efektívne komunikovať v pedagogickom procese. Podmienkou pre ukončenie štúdia DPŠ je obhajoba záverečnej práce a úspešné absolvovanie záverečných skúšok z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Zdenko Targoš    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
    19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. septembra 2018   (47703)