Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


V AOS sa cvičilo s využitím MILES 2000
 
    V rámci predmetu taktická príprava sa v dňoch 3. - 5. apríla 2018 v areáli AOS uskutočnilo skupinové cvičenie s prechodom k bojovej činnosti 44 príslušníkov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl. Učebnými úlohami boli – obrana mimo dotyk s nepriateľom, útok s úplnou prípravou, pasca a prepad. V tomto skupinovom cvičení, ktoré riadil kpt. Ing. Kristián Szuperák, bol v spolupráci s tímom inštruktorov CV Lešť, vedených mjr. Ing. Mariánom Rozimom, prvýkrát využitý aj systém MILES 2000, podporujúci živú simuláciu.

    Taktický simulátor MILES 2000 je zariadenie založené na laserovej technológii, kde je laser využívaný na simuláciu streľby a jej následkov. Simulácia streľby je uskutočňovaná iniciáciou laserového lúča pri streľbe cvičným strelivom. Výsledok streľby je po zasiahnutí cieľa oznamovaný zvukovo. Pohyb, výsledok činnosti a stav každého cvičiaceho, je neustále monitorovaný v miestnosti riadiaceho na zvolenom mapovom podklade, ktorý súčasne obsahuje rozhodnutia veliteľov v grafickej podobe a vytvára podmienky k porovnaniu skutočnej činnosti s plánovanou činnosťou. Riadiaci má neustály prehľad o pozícii, pohybe jednotiek a stratách. Tieto informácie sú priebežne zaznamenávané a spolu s ďalšími podkladmi využiteľné pre ďalšie použitie pri hodnotení jednotiek. Rozbor činnosti jednotiek je rozhodcami vykonávaný priebežne (neformálne AAR) a na záver cvičenia (formálne AAR).

    „MILES 2000 zreálňuje výcvik jednotiek v manévrovom spôsobe boja najmä vďaka streleckým a zásahovým simulátorom, ktoré sú umiestnené na telách vojakov. Jeho výhodou je, že ihneď dokáže vyhodnotiť zásah streľby,“ povedal riadiaci cvičenia.
  
  
  
    text: -ii-, -hg-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47626)