Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 06. 2019        
 Hlavná stránka

Posledný absolvent 18. DKAVŠ
 
    Dňa 7. septembra 2018 bol ukončený 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl jeho posledným účastníkom, pripravovaným pre vojenskú odbornosť A20 (letectvo) v špecializácii odborník riadenia letovej prevádzky (oblastné letiskové riadenie).

    Akt pasovania mečom a odovzdanie osvedčenia o absolvovaní kurzu vykonal riaditeľ centra vzdelávania, v zastúpení pplk. Ing. Milan Švrlo.

    Kurz bol organizovaný Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkovi vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Účastník kurzu absolvoval všeobecnú vojenskú prípravu v AOS. Odborná vojenská príprava pre uvedenú odbornosť bola zabezpečovaná Letovými a prevádzkovými službami Slovenskej republiky v Bratislave.
  
  
    text, foto: mjr. Ing. Peter Gerec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 20. 6. 2019
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     21. 6. 2019
   Slávnostné ukončenie VVŠK 16 (CV AOS)
 
    24. - 28. 6. 2019
   V Sim. centre AOS cvičí
pr ISTAR Prešov
 
     3. 7 a 10. 7. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Verejný odpočet
za rok 2018
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. júna 2019   (37960)