Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 15. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Prví absolventi 18. DKAVŠ
 
    Riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. pasoval 8. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (18. DKAVŠ). Zároveň im riaditeľ Personálneho úradu OS SR (PÚ OS SR) plk. Ing. Ivan Sálaši odovzdal osvedčenia o absolvovaní predmetného kurzu v nasledujúcich vojenských odbornostiach: M10 (personálny manažment), M20 (mobilizácia a doplňovanie), H10 (vojenské zdravotníctvo), G60 (čestná stráž), P10 (vojenská polícia) a U10 (vojenský manažment a výcvik).

    Centrum vzdelávania organizovalo 18. DKAVŠ pre uvedené vojenské odbornosti v termíne od 26. 2. - 8. 6. 2018. Kurz pozostával zo všeobecnej vojenskej prípravy, ktorá bola vykonávaná v AOS a odbornej vojenskej prípravy, ktorú absolvovali prevažne v útvaroch a zariadeniach rezortu MO SR.

    Na slávnostnom zhromaždení riaditeľ centra v krátkosti zhodnotil priebeh kurzu a poprial poručíkom veľa úspechov v ich nastávajúcej vojenskej kariére. Riaditeľ PÚ OS SR privítal nových poručíkov a poručíčky v radoch dôstojníkov OS SR.

    Pri tejto slávnostnej udalosti nechýbali ani rodinní príslušníci a známi absolventov.
  
  
  
  
    text: -zt-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 10. a 6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. októbra 2018   (78252)