Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 05. 2019        
 Hlavná stránka

Prví absolventi 18. DKAVŠ
 
    Riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. pasoval 8. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (18. DKAVŠ). Zároveň im riaditeľ Personálneho úradu OS SR (PÚ OS SR) plk. Ing. Ivan Sálaši odovzdal osvedčenia o absolvovaní predmetného kurzu v nasledujúcich vojenských odbornostiach: M10 (personálny manažment), M20 (mobilizácia a doplňovanie), H10 (vojenské zdravotníctvo), G60 (čestná stráž), P10 (vojenská polícia) a U10 (vojenský manažment a výcvik).

    Centrum vzdelávania organizovalo 18. DKAVŠ pre uvedené vojenské odbornosti v termíne od 26. 2. - 8. 6. 2018. Kurz pozostával zo všeobecnej vojenskej prípravy, ktorá bola vykonávaná v AOS a odbornej vojenskej prípravy, ktorú absolvovali prevažne v útvaroch a zariadeniach rezortu MO SR.

    Na slávnostnom zhromaždení riaditeľ centra v krátkosti zhodnotil priebeh kurzu a poprial poručíkom veľa úspechov v ich nastávajúcej vojenskej kariére. Riaditeľ PÚ OS SR privítal nových poručíkov a poručíčky v radoch dôstojníkov OS SR.

    Pri tejto slávnostnej udalosti nechýbali ani rodinní príslušníci a známi absolventov.
  
  
  
  
    text: -zt-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
     31. 5. 2019
     MDD v AOS
 
     30. 4. - 30. 5. 2019 
   Výstava a kvíz v AK: "100. výročie úmrtia
gen. M. R. Štefánika"
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Verejný odpočet
za rok 2018
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. mája 2019   (7461)