Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 23. 06. 2018        
 Hlavná stránka


Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 2. 7. 2018 o 8,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov:

Mgr. Moniky MASARIKOVEJ
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Vplyv zmien bezpečnostného prostredia na ďalšie budovanie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v kontexte európskej integrácie“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 278 a uložený v študovni.

PhDr. Jaroslava NAĎA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Fenomén terorizmu – jedna z aktuálnych bezpečnostných výziev pre 21. storočie: úlohy, štruktúra a spôsobilosti ozbrojených síl v boji proti terorizmu“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 279 a uložený v študovni.

Ing. Michaely MLYNÁROVEJ
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Vzdelávací kurz „Ochrana kritickej infraštruktúry štátu“ v prostredí Learning Management System“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 282 a uložený v študovni.


    Dňa 9. 7. 2018 o 10,30 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky:

Ing. Jany HANDRIKOVEJ
v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy
v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy
na tému
„Príspevok k návrhu manažovacieho systému videodatabázy“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 283 a uložený v študovni.


    Dňa 10. 7. 2018 o 8,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov:

Ing. Františka GUBÁŠA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Možnosti efektívneho nasadenia mobilných vojenských zdravotníckych zariadení OS SR v operáciách MKM“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 280 a uložený v študovni.

Petra PINDJÁKA, MPIA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Možnosti efektívneho pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky v hybridnom konflikte“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 281 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    
   - 25. 6. - 29. 6. 2018
   CAX "pr ISTAR" v simulačnom centre cvičí pr ISTAR Prešov
 
     3. 7. 2018
   Slávnostné promócie absolventov AOS - II. stupeň
 
     4. 7. 2018
   Slávnostné vyradenie a promócie absolventov AOS - I. stupeň
 
     2. - 10. 7. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
 Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. júna 2018   (120343)