Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 11. 2018        
 Hlavná stránka


"New Trends in Signal Processing 2018"
 
    14. ročník medzinárodnej konferencie "New Trends in Signal Processing 2018" organizovala Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl (AOS) v dňoch 10. - 12. októbra 2018 v hoteli Chopok v Demänovskej doline s podporou Československej sekcie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ktorá vytvára vedeckú platformu pre oblasti elektrotechniky, elektroniky, rádiolokácie, rádiových mobilných sieti a elektronického prieskumu s dôrazom na spracovanie signálov. Konferencia sa koná každý druhý rok (jej začiatky siahajú do roku 1990) a od 10. ročníka len v anglickom jazyku. Jej spoluorganizátorom je tradične Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš.

    Na podujatí sa zaregistrovalo 72 účastníkov zo Srbska, Poľska, Ukrajiny, Českej republiky, Brazílie a USA. Slovensko zastupovali odborníci z vysokých škôl, pracovísk elektrotechnického, elektronického a obranného priemyslu, zástupcovia MO SR a OS SR, ktorí sú zapojení do projektov výskumu a vývoja. K účastníkom rokovania konferencie patrili aj študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia v AOS, študijného programu Elektronické zbraňové systémy.

    Cieľom konferencie je prezentovať výsledky výskumu a vývoja z oblasti spracovania signálov a zdieľať najnovšie poznatky v okruhoch: Analógové a číslicové spracovanie signálov, Aplikovaná elektronika, Informačné a komunikačné technológie, Spracovanie signálov vo vojenských aplikáciách. V týchto okruhoch odznelo 38 príspevkov, ktoré budú odoslané do publikačnej a citačnej databázy IEEE Xplore.

    Do rokovania konferencie sa svojimi príspevkami a prezentáciami aktívne zapojili učitelia a doktorandi AOS: doc. RNDr. František Nebus, PhD., npor. Ing. Stanislava Gažovová, Ing. Martin Javůrek, PhD., pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., pplk. Ing. Roman Berešík, PhD., kpt. Ing. Miroslav Matejček, npor. Ing. Juraj Guzma, doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., mjr. Ing. Jozef Perďoch, doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.

    Cenu „The NTSP Ph.D. Student Prize“ si prevzal doktorand npor. Ing. Juraj Guzma (AOS) za príspevok: Small-Sized Seismic-Acoustic Sensor System Based on MEMS Accelerometer and MEMS Microphone.

    Hlavnými reklamnými partnermi konferencie boli ALITER Technologies a H TEST Slovakia, distribútor technológií KEYSIGHT Technologies.

    14. ročník konferencie "New Trends in Signal Processing" otvoril prof. Ing. Ján Kurty, PhD., vedúci Katedry elektroniky AOS, ktorý o. i. poďakoval Československej sekcii IEEE za technický sponzoring a reklamným partnerom za ich podporu.
  
  
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP SC AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. novembra 2018   (127182)