Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka


Výcvik kadetov v opatreniach proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED)
 
    V priestoroch Ženijného práporu Sereď sa dňa 5. decembra 2018 za odborného riadenia kpt. Ing. Jaroslava Kompana uskutočnilo praktické zamestnanie kadetov 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu. Zamerané bolo na získanie teoretických a praktických vedomostí z problematiky improvizovaných výbušných prostriedkov (IED), a to v rámci predmetu Ženijná podpora I.

    Výcvik viedli inštruktori ženijného práporu 1. mechanizovanej brigády. Zamerali sa na zásady taktickej činnosti v priestore kontaminovanom výbušnými hrozbami a na opatrenia proti improvizovaným výbušným prostriedkom. Dôraz položili na správne rozpoznávanie indikátorov prítomnosti IED a postupy pri prehľadávaní terénu v priestore operácie. Kadeti sa zoznámili so zásadami ovládania mínových detektorov, vrátane najnovšieho typu Vallon VMH3CS, zavedeného do ženijných jednotiek v roku 2018. Výcvik bol tiež príležitosťou na odovzdanie praktických skúseností inštruktorov z plnenia úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu (Irak, Afganistan).

    V závere zamestnania v Seredi sa kadeti zoznámili so ženijnou technikou práporu a možnosťami jej použitia v rámci ženijnej podpory boja a aj v plnení úloh domáceho krízového manažmentu.
  
  
    text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47600)