Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 24. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Otvorenie akademického roka 2018/2019
 
    Dňa 28. septembra 2018 sa konalo slávnostné zhromaždenie pedagógov, študentov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl (AOS), a to pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov 1. ročníka. Študentská hymna „Gaudeamus“ predznamenala začínajúce sa vysokoškolské štúdium 110 prvákov, ktorí si z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc., prevzali „imatrikulačný list“. Študovať budú v študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

    Rektor k prvákom uviedol, že ich čaká rad skúšok, ale aj vyžadovanej disciplíny. Vyjadril presvedčenie, že budú zodpovedne pristupovať k štúdiu a vojenskému programu a zdôraznil, že k úspechu vedie systematické štúdium, spolupráca s kolektívom a komunikácia s učiteľmi a veliteľmi. V štúdiu poprial všetkým študentom veľa úspechov.

    Zároveň rektor ocenil najlepších študentov (z vyšších ročníkov) za výborné výsledky vo vysokoškolskom štúdiu a za plnenie vojenského programu kadeta a udelil odznak „Vzorný kadet“ voj. 1. stupňa Terézii Dubovcovej, Daliborovi Kaliskému, Matúšovi Kormošovi, Ivovi Líškovi, Milanovi Pakošovi, Stanislavovi Bockovi, Štefanovi Kopeckému, Andrejovi Kopaničákovi, Marekovi Krištofovi a Jakubovi Nyékimu. Za opakované splnenie kritérií na udelenie odznaku, udelil rektor odznak „Vzorný kadet“ vojakom 1. stupňa Jurajovi Nagymu, Františkovi Parajovi a Kataríne Gombíkovej.

    Rektor AOS vo svojom príhovore zdôraznil: „Ocenenie študentov odznakom „Vzorný kadet“ zároveň predstavuje príklad a motiváciu pre nastupujúcich imatrikulovaných kadetov“.

    Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD. na tomto zhromaždení uviedol, že sa otvára už 45. akademický rok v tejto vysokej vojenskej škole.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     31. 10. 2018
   Pamiatka zosnulých
 
     5. - 8. 11. 2018
   Týždeň vedy v AOS
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. októbra 2018   (88215)