Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Ocenenie učiteľa a školy
 
    Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila plaketou učiteľa Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl Mgr. Dušana Litvu, PhD. za aktívne členstvo v Rade SAUŠ a za dlhodobú (30 ročnú) spoluprácu a podiel na výchove univerzitných športovcov. Zároveň ocenila aj Akadémiu ozbrojených síl, ktorá výrazne prispela v tomto časovom rozpätí k propagácii a rozvoju univerzitného športu (v r. 1999 bola univerziádnou dedinou).

    Mgr. Litva si ocenenie prevzal 18. 12. 2017 na slávnostnom podujatí asociácie, kedy bol vyhodnotený aj najlepší univerzitný športovec roka 2017. Stal sa ním atlét Ján Volko.

    Mgr. Litva ako učiteľ telesnej výchovy bol sám aktívnym športovcom. Jeho srdcovou záležitosťou je biatlon. Ako reprezentant SR v tomto športe dosiahol medailové úspechy, stal sa trénerom biatlonu I. triedy a vyše 20 rokov pracoval v rôznych funkciách Slovenského zväzu biatlonu. Výraznú kapitolu v jeho živote tvorí práca s mládežou, preto ho napĺňa povolanie učiteľa TV vo vojenskej vysokej škole, kde pôsobí od r. 1986.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: archív -dl-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 10. a 6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pozornosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. októbra 2018   (79509)