Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 20. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Ocenenie učiteľa a školy
 
    Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila plaketou učiteľa Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl Mgr. Dušana Litvu, PhD. za aktívne členstvo v Rade SAUŠ a za dlhodobú (30 ročnú) spoluprácu a podiel na výchove univerzitných športovcov. Zároveň ocenila aj Akadémiu ozbrojených síl, ktorá výrazne prispela v tomto časovom rozpätí k propagácii a rozvoju univerzitného športu (v r. 1999 bola univerziádnou dedinou).

    Mgr. Litva si ocenenie prevzal 18. 12. 2017 na slávnostnom podujatí asociácie, kedy bol vyhodnotený aj najlepší univerzitný športovec roka 2017. Stal sa ním atlét Ján Volko.

    Mgr. Litva ako učiteľ telesnej výchovy bol sám aktívnym športovcom. Jeho srdcovou záležitosťou je biatlon. Ako reprezentant SR v tomto športe dosiahol medailové úspechy, stal sa trénerom biatlonu I. triedy a vyše 20 rokov pracoval v rôznych funkciách Slovenského zväzu biatlonu. Výraznú kapitolu v jeho živote tvorí práca s mládežou, preto ho napĺňa povolanie učiteľa TV vo vojenskej vysokej škole, kde pôsobí od r. 1986.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: archív -dl-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2019   (16259)