Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 23. 01. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
 
    Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ). V tento deň boli v aule Akadémie ozbrojených síl slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti – poručík. Akt pasovania symbolickým mečom uskutočnil riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. novým dôstojníkom slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý trval od 27. februára do 10. júla 2017 a organizovaný bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl. Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Kurz bol rozdelený na vševojskovú prípravu a odbornú prípravu. Vševojsková príprava je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Po jej skončení vykonávali odbornú prípravu, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Kurz bol ukončený v týchto vojenských odbornostiach:

      - G10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko,
      - G20 - delostrelectvo,
      - G40 - radiačná, chemická a biologická ochrana,
      - I10 - spravodajstvo a elektronický boj,
      - L10 - logistika,
      - S11 - právna služba,
      - S14 - finančno-ekonomická služba.

    16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR a získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií. Slávnostného menovania 57 absolventov 16. DKAVŠ sa zúčastnil riaditeľ Personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivan Sálaši, ktorý v príhovore k novým poručíkom uviedol: „Ste novou generáciou vstupujúcou do ozbrojených síl, výzvy a úlohy, ktoré stoja pred vami, sú náročné“.

    Podujatia sa ďalej zúčastnili náčelník Oddelenia odborných kurzov Centra vzdelávania AOS pplk. Ing. Milan Švrlo a veliteľ Školských jednotiek AOS mjr. Ing. Václav Želonka. Na ukončení kurzu nechýbali ani rodičia a príbuzní absolventov.
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     19. 2. 2019
   Deň otvorených dverí
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. januára 2019   (456)