Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Reprezentovali nás v Budapešti
 
    Na Národnej univerzite verejnej správy v Budapešti – Fakulte vojenských vied a výcviku dôstojníkov sa konala v dňoch 6. - 8. decembra 2017 medzinárodná študentská vedecká konferencia za účasti 4 vysokých vojenských škôl z Poľska, Slovenska, ČR a Maďarska. Cieľom konferencie bolo vytvoriť medzinárodné prostredie, v ktorom by jej účastníci predstavili v anglickom jazyku svoje práce v oblasti vedeckého výskumu.

    Slovensko bolo zastúpené Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika z Liptovského Mikuláša, ktorú úspešne reprezentovali dve študentky 3. ročníka s odbornými prácami. Štud. Petra Hricová (študijný program Manažment vojenskej organizácie) vystúpila s prácou „Emocionálna inteligencia ako kľúčová kompetencia veliteľa“ (Emotional Intelligence as a Key Feature of a Commander), konzultant práce je doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. a štud. Bronislava Marcinová (študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti) s prácou „Návrh nových parametrov 9 mm náboja pre použitie s tlmičom hluku v ručných zbraniach“ (Design of New Parameters 9 mm Luger Cartridge for Using in Combination with the short gun Suppressor) konzultant práce je kpt. Ing. Peter Perun.

    Ďalšie témy, ktoré odzneli na tejto konferencii, sa zaoberali otázkami bezpečnosti letectva, bezpilotných lietadiel, environmentálnej bezpečnosti, vojenskej kariéry. Organizátor podujatia plk. Zoltán Jobbágy, prodekan Fakulty pre vedu a medzinárodné vzťahy, vyzdvihol vedeckú úroveň prác a odbornú pripravenosť študentov. Zdôraznil, že táto konferencia je príležitosťou pre každého študenta, ktorý chce prezentovať svoju vedeckú a výskumnú prácu.
  
  
    text: -hg-    
foto: archív AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2019   (16286)