Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 24. 05. 2020        
 Hlavná stránka

 
Kadeti prvýkrát na RVSoch
 
    Akadémia ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika aktívne využíva možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci Európskych štrukturálnych fondov (EŠF) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

    Jedným z výsledkov je realizácia projektu v rámci Operačného programu výskum a vývoj (OPVaV) ako dopytovo – orientovaný projekt s názvom „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“ a s označením ITMS kódom 26220220096.

    Predmetný projekt je implementovaný v rámci Prioritnej osi 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenia 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Implementuje sa v rámci modernizácie pracoviska Simulačné centrum AOS. Dôležitou súčasťou projektu je výstavba Rekonfigurovateľných Virtuálnych Simulátorov - RVSov , ktoré využívajú obrazové postupy postavené na kombinácii simulačnej jednotky s výkonným vizualizačným subsystémom. Moderný spôsob prepojenia konštruktívnej a virtuálnej simulácie, za podpory RVSov, bol už testovaný v rámci cvičení krízového manažmentu študentmi APZ BA a príslušníkmi ZaMKIS Ružomberok.

    Dňa 12. 4. 2013 kadeti 3. ročníka bakalárskeho štúdia AOS predmetné pracovisko využili prvý raz v rámci cvičenia „Observation Point“. Cvičenie sa zameralo na preverenie ich vedomostí z oblasti rozhodovacieho procesu. Témou cvičenia bolo obsadiť priestor pozorovateľne, zabezpečiť ho a vytvoriť podmienky pre postup jednotiek k plneniu ďalších úloh.

    CAX „Observation Point“ sa konalo v rámci predmetu „Metodika prípravy jednotiek“, ktorý zabezpečuje Katedra bezpečnosti a obrany AOS. Cvičeniu predchádzal komplex prednášok, ktoré v priebehu 3 dní (27. 3., 5. 4. a 10. 4.) pre kadetov pripravili inštruktori Simulačného centra AOS. Tie definovali prínosy zavedenia simulačných technológií do OS SR, informovali o možnostiach využitia konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri riešení operácií národného krízového manažmentu, zaoberali sa využitím ST pri riešení stabilizačných a mierových operácií. Prednášky oboznámili kadetov aj so systémom konštruktívnej simulácie OTB 2.5.1. a s Rekonfigurovateľnými virtuálnymi simulátormi (RVS), na ktorých sa samotné cvičenie uskutočnilo.

    Cvičenie na RVS viedli Ing. Ivan Majchút, PhD., npor. Ing. Michal Hrnčiar (katedra BaO) a npor. Ing. Matúš Grega (SC).
                              
  
  
  
    Video   text a foto: -hg-    
videozáznam: -lz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18206)