Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Príprava do misie OSN
 
    Príslušníci kľúčového personálu mierovej operácie UNFICYP pod vedením Výcvikovej jednotky vojenských misií (VJVM) z Martina cvičili 5. 6. 2013 v Simulačnom centre v Akadémii ozbrojených síl. Cvičenie s podporou počítačov (CAX-Computer Assisted Exercisses) sa zameralo na precvičenie operačných úloh v nárazníkovej zóne v priestore zodpovednosti mierovej operácie OSN.

    Témou cvičenia bolo preveriť činnosť patrolovacieho družstva a patrolovacej základne, JOC sektorového veliteľstva a aktivity MOLO (Military Observers Liaison Officers) v priestore operácie OSN.

    Čiastkové ciele cvičenia mali za úlohu zdokonaliť príslušníkov pripravujúcich sa do mierovej operácie UNFICYP v riešení krízových situácií na jednotlivých stupňoch velenia. Precvičovali sa najmä postupy riešenia rôznych simulovaných incidentov, ako napr. osoby v mínovom poli, neoprávnený vstup vojakov OPFOR do blízkosti čiary zastavenia paľby, neoprávnená farmárska aktivita a civilných osôb v pásme nárazníkovej zóny, a ďalšie incidenty, ktoré boli cvičiacim rozohrané podľa presunu patroly v jednotlivých úsekoch zodpovednosti.

    Riadiacim cvičenia bol kpt. Ing. Stanislav Sikel, ktorý dodal: "Obsah nácviku a jeho ciele zamerané na plnenie úloh jednotlivých príslušníkov mierovej misie UNFICYP pri posudzovaní typov incidentov sa konali v zmysle dokumentu Aide Memoire 1989".

    Cvičenia, ktoré pozostávalo z troch fáz – prípravnej, vykonávacej a hodnotiacej, sa zúčastnilo celkom 29 vojakov OS SR.
  
  

    Cvičenie sa uskutočnilo za podpory štandardného systému konštruktívnej simulácie One semi automated forces Testbed Baseline (OTB) a systému virtuálnej simulácie RVS (Rekonfigurovateľný Virtuálny Simulátor).

    Predmetné RVSy sú v Simulačnom centre AOS budované z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu 2.2/04 s názvom "Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií". Predpokladané ukončenie projektu je plánované v druhej polovici roka 2013, pričom hlavný dôraz projektu sa kladie na využitie simulačných nástrojov v edukačnom a výcvikovom procese.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18423)