Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 24. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Krízoví manažéri APZ v Simulačnom centre AOS
 
    Na základe bilaterálnej spolupráce Akadémie policajného zboru (APZ) Bratislava a Akadémie ozbrojených síl (AOS) Liptovský Mikuláš sa uskutočnilo cvičenie krízového manažmentu s podporou sofistikovaných metód simulačných technológií.

    Cvičenia sa uskutočnili v dvoch termínoch (29. - 30. apríl a 2. - 3. máj) pod lektorským vedením prof. PhDr. Jána Buzalku, CSc., doc. Mgr. Dr. Vladimíra Blažeka, CSc., mjr. Ing. Mariána Suju, PhD. a pracovníkov Simulačného centra AOS.

    40 študentov záverečného magisterského ročníka APZ so zameraním na verejnú správu, civilnú ochranu a hasičský a záchranný zbor si precvičili plánovací, rozhodovací proces ako aj metodologickú prípravu krízového manažéra pri riešení mimoriadnej situácie. Témou cvičenia bola "Činnosť krízového štábu mesta, integrovaného záchranného systému a operačného strediska hasičského a záchranného zboru v kooperácii súčinnostných orgánov pri organizovaní, riadení a vykonávaní opatrení na ochranu obyvateľstva vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie s potenciálnym ohrozením zosuvu pôdy a pretrhnutím lokálnej vodnej hrádze." Dôraz počas cvičení bol kladený na koordinovanie činností participujúcich zložiek, zosúladenie krízového štábu, zdieľanie a odovzdávanie informácií na jednotlivých stupňoch riadenia. Cvičenia sa uskutočnili za podpory štandardného systému konštruktívnej simulácie One semi automated forces Testbed Baseline (OTB) a systému virtuálnej simulácie RVS (Rekonfigurovateľný Virtuálny Simulátor).

    Predmetné RVSy sú v Simulačnom centre AOS budované z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu 2.2/04 s názvom "Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií". Predpokladané ukončenie projektu je plánované v druhej polovici roka 2013, pričom hlavný dôraz projektu sa kladie na využitie simulačných nástrojov v edukačnom a výcvikovom procese.
  
  
  
        Ďašie fotografie   Simulačné centrum AOS    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18178)