Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Nedeľa 05. 07. 2015        
 Hlavná stránka
otvárame novú
Univerzitu tretieho veku
pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika>


Bližšie informácie na  www.aos.sk/utv

  
 Pripravované akcie
 
     1. - 4. 7. 2015 
   Denný detský tábor
 
     7. - 8. 7. 2015 
   Letná univerzita seniorov
 
     10. 7. 2015 
   Slávnostné promócie a vyradenie študentov bakalárskeho štúdia
 
 Konferencie
 
    23. - 25. 9. 2015
11. Medzinárodná vedec-
ko-odborná konferencia "Manažment - teória, výučba a prax 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
6. Medzinárodná vedec-
ká konferencia "Národ-
ná a medzinárodná bezpečnosť 2015"
 
 Oznamy
 
    Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 03. júla 2015