Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Nedeľa 03. 05. 2015        
 Hlavná stránka
otvárame novú
Univerzitu tretieho veku
pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika>


Bližšie informácie na  www.aos.sk/utv

  
 Pripravované akcie
 
     27. - 30. 4. 2015 
   v Sim. centre AOS -
Súťaž o najlepšieho delostrelca
 
 Konferencie
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
     nové Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    Verejný odpočet
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 30. apríla 2015