Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Nedeľa 07. 02. 2016        
 Hlavná stránka
otvárame novú
Univerzitu tretieho veku
pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika>


Bližšie informácie na  www.aos.sk/utv

  
 Pripravované akcie
 
    1. - 4. 2. 2016 
     V Simulačnom centre AOS cvičí prRLPs Zvolen
 
    8. 2. 2016 
      ŠPE - Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov VTZ v odb. elektrotechnika
 
    25. 2. 2016 o 8:30 h
     24. odborný seminár „Bezpečnosť práce na elekt. inštaláciách a elekt. zariadeniach“
 
 Konferencie
 
    22. - 26. 2. 2016
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia - "Riadenie bezpečnosti zložitých systémov"
 
    4. - 7. 10. 2016
"3rd CSDP OLYMPIAD"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
    Prenájom nebytových 
priestorov pre zubnú ambulanciu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 05. februára 2016