Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 25. 10. 2016        
 Hlavná stránka
otvárame novú
Univerzitu tretieho veku
pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika>


Bližšie informácie na  www.aos.sk/utv

  
 Pripravované akcie
 
    24. - 28. 10. 2016
   CAX "Little Shields 2016" - v SC cvičí 13. mpr Levice  
 
    25. 10. 2016
   Voj.cintorín Háj-Nocovô
- Pietna pobožnosť
 
 
    7. -10. 11. 2016
   TÝZDEŇ VEDY 2016  
 
    23. 11. 2016
   Deň otvorených dverí
 
    do 25. 11. 2016
   Charita 2016
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2016
Potenciál riadenia rozmanitosti a rodovej rovnosti v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch
 
    27. - 28. 10. 2016
Národná a medzinárod-
ná bezpečnosť 2016
 
    10. - 11. 11. 2016
Výzbroj a technika pozemných síl 2016
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Medzinárodné cvičenie "Tobruq Legacy"
 
    Prenájom pozemku - 
dočasne prebytočný
majetok štátu
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. októbra 2016