Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Utorok 25. 11. 2014        
 Hlavná stránkaotvárame novú
Univerzitu tretieho veku
pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika>


Bližšie informácie na  www.aos.sk/utv

  
 Pripravované akcie
 
    27. 11. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    do 28. 11. 2014 
  
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie predaj-
ných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. novembra 2014