Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 24. 05. 2020        
 Hlavná stránka
                                               


Študenti policajnej akadémie cvičili v Simulačnom centre AOS

    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) Liptovský Mikuláš sa uskutočnil nácvik v rámci riadenej praxe 30 študentov Akadémie policajného zboru (APZ) z Bratislavy, a to na základe bilaterálnej spolupráce akadémií.

    Nácvik obsahoval riešenia krízových situácií nevojenského charakteru a uskutočnil sa v dňoch 30. apríla až 4. mája 2012 v zmysle plánu Katedry verejnej správy a krízového manažmentu APZ. Zameraný bol prioritne na metodologickú prípravu bezpečnostných manažérov v študijnom predmete „Teória rizík“. Témou nácviku bola „Havária cisterny prepravujúca nebezpečnú látku, vznik požiaru, únik nebezpečnej látky vo fiktívnom meste Elektráreň“, jadrom cvičenia však bola aj evakuácia obyvateľstva a zaistenie jeho bezpečnosti. V dňoch 3. a 4. mája bola v Simulačnom centre (SC) AOS realizovaná aj čiastková úloha cvičenia. Špeciálne sa zamerala na ochranu pred požiarmi a jej cieľom bolo precvičiť koordinovanie činnosti operačného dôstojníka a zásahových jednotiek hasičského a záchranného zboru (HaZZ) so strediskom integrovaného záchranného systému (IZS). Cvičenia sa uskutočnili za podpory simulačných nástrojov RVS (Rekonfigurovateľný Virtuálny Simulátor) s prepojením do konštruktívnej simulácie (OTB).

    „Predmetné RVSy sú v Simulačnom centre AOS budované z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu 2.2/04 s názvom „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií. Predpokladané ukončenie projektu je plánované v druhej polovici roka 2013, pričom hlavný dôraz projektu sa kladie na využitie simulačných nástrojov v edukačnom a výcvikovom procese. Odborní pracovníci SC testujú predmetné RVSy v reálnom výcvikovom procese pri riešení úloh regionálneho krízového manažmentu, tak ako to bolo i v rámci tomto cvičenia študentov APZ.“, uviedol zástupca riaditeľa SC kpt. Ing. Marcel Linek.

    Prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc. vedúci Katedry verejnej správy a krízového manažmentu APZ povedal, že: "úlohou tohto nácviku bolo precvičiť študentov v činnosti krízového štábu, v komunikácii medzi krízovým štábom a strategickými zložkami IZS a v koordinácii ich činnosti".

    Nácvik v rámci riadenej praxe študentov bratislavskej Akadémie policajného zboru viedol doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc. z Katedry verejnej správy a krízového manažmentu tejto akadémie.

    APZ v simulačnom centre necvičila prvýkrát. Prvé cvičenie študentov APZ pri riešení krízových situácií sa konalo v AOS od 5. - 9. septembra 2011.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18212)