Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 24. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Študenti Akadémie policajného zboru cvičili v AOS
 
    V rámci spolupráce Akadémie ozbrojených síl (AOS) s Akadémiou policajného zboru (APZ), absolvovalo 20 študentov 5. ročníka policajnej akadémie študijných špecializácií „civilná ochrana“ a „ochrana pred požiarmi“ v AOS týždňovú odbornú riadenú prax (5. - 9. septembra 2011).

    Časť praxe tvorilo cvičenie v Simulačnom centre AOS na rekonfigurovateľných virtuálnych simulátoroch (RVS) s prepojením na konštruktívnu simuláciu. Uvedené simulátory získala AOS v rámci projektu EÚ 2.2/04, ktorý je v jej riešení do roku 2013. Toto cvičenie sa uskutočnilo ako prvé v rámci rozbehnutého projektu.

    Cvičenie študentov policajnej akadémie bolo zamerané na organizáciu, riadenie a realizáciu záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti, na koordinovanie činností, riadenie evakuácie a vydávanie opatrení pri pomoci ohrozenému obyvateľstvu. Obsiahlo modelovanie nebezpečných situácií, riešenie incidentov a spoluprácu zložiek IZS.

    Okrem praktickej cvičebnej formy absolvovali študenti APZ vo vojenskej akadémii teoretický blok odborných prednášok. Prof. Ing. Milan Sopóci, PhD., vedúci Katedry manažmentu AOS prednášal na tému „Systémy na podporu krízového manažmentu“, Ing. Stanislav Morong, PhD. na tému „Hospodárska mobilizácia“ a Ing. Rudolf Žídek z Katedry bezpečnosti a obrany AOS na tému “Bezpečnostný systém SR, súčasnosť a perspektívy“.

    Cvičenie, ako i celú odbornú riadenú prax študentov bratislavskej Akadémie policajného zboru viedol doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc. z Katedry verejnej správy a krízového manažmentu tejto akadémie, ktorý vyzdvihol spoluprácu s Akadémiou ozbrojených síl v oblasti bezpečnosti a krízového manažmentu a dodal, že: "odbornú riadenú prax pre svojich študentov plánuje policajná akadémia realizovať v mikulášskej vojenskej akadémii pravidelne".
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18106)