Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

  
      Fotogaléria 2019
  
  
  Communication and Information Technologies "KIT 2019"
09. 10. 2019
  
  Výcvik kadetov AOS s žpr Sereď
03. 10. 2019
  Imatrikuláciaštudentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
27. 09. 2019
  
  Medzinárodná súťaž
"ALL ROUNDER"
25. - 27. 09. 2019
  Slávnostné otvorenie
24. ZVŠK
23. 09. 2019
  
  Slávnostné otvorenie
21. DKAVŠ
23. 09. 2019
  Slávnostná imatrikulácia Univerzity 3. veku
19. 09. 2019
  
  Základný vojenský výcvik kadetov AOS - Martin
10. 09. 2019
  Základný vojenský výcvik DKAVŠ - Martin
10. 09. 2019
  
  Návšteva vojenských zväzov štátov VIŠEGRÁDSKEJ ŠTVORKY
06. 09. 2019
  Oslavy 75. výročia SNP
v Banskej Bystrici a Deň ústavy SR
28. 08., 02. 09. 2019
  
  Oslavy 75. výročia SNP
v Liptovskom Mikuláši
28. 08. 2019
  Slávnostné ukončenie
22. DKAVŠ
16. 08. 2019
  
  Akadémia ozbrojených síl
z vtáčej perspektívy
08. 08. 2019
  Nástup nových kadetov
01. 08. 2019
  
  Sústredený poľný výcvik kadetov vo VVP Lešť
24. - 25. 07. 2019
  Slávnostné ukončenie
22. DKAVŠ
19. 07. 2019
  
  Slávnostná promócia
absolventov
I. stupňa
VŠ štúdia
12. 07. 2019
  Ďakovná
svätá omša
12. 07. 2019
  
  DPŠ - Doplňujúce
pedagogické štúdium
slávnostné ukončenie
11. 07. 2019
  DPŠ - Doplňujúce
pedagogické štúdium
záverečné skúšky
10. 07. 2019
  
  Štátne skúšky
v akademickom roku 2018/2019
01. 07. 2019
  Kadeti medzi deťmi
25. 06. 2019
  
  VVŠK - Slávnostné ukončenie kurzu
21. 06. 2019
  VVŠK - obhajoby záverečných prác
19. - 20. 06. 2019
  
  Ukončenie
20. DKAVŠ
14. 06. 2019
  Medzinárodný deň detí v AOS
31. 05. 2019
  
  „Študentskú vedeckú konferenciu 2019“
28. 05. 2019
  Zasadnutie panelu AVT STO NATO v AOS
20. - 24. 05. 2019
  
  Výstup na Chatu M. R. Štefánika
18. 05. 2019
  „MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
V OZBROJENÝCH SILÁCH, BEZPEČNOSTNÝCH
A ZÁCHRANNÝCH ZBOROCH“
15. - 16. 05. 2019
  
  Záverečné skúšky
a ukončenie DKAVŠ
14. - 17. 05. 2019
  100. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika
02. - 03. 05. 2019
  
  Konferencia "Únia vojnových veteránov"
02. 05. 2019
  „Degradácia technických systémov“
24. - 27. 04. 2019
  
  Vyšší veliteľsko-štábny kurz
04. 2019
  Ukončenie
20. ISOC
International Staff Officers´ Course
26. 04. 2019
  
  "15. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania"
04. 04. 2019
  Cvičenie DKAVŠ
04. 04. 2019
  
  Deň učiteľov
v AOS
28. 03. 2019
  Workshop PVO krajín V4
27. 03. 2019
  
  "International Day"
20. 03. 2019
  Otvorenie
16. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
11. 03. 2019
  
  Odborný seminár "Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach"
28. 02. 2019
  Blokový výcvik kadetov 1. a 2. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
10. - 16. 02. 2019
  
  Bál AOS
23. 02. 2019
  Zimné telovýchovné sústredenie
kadetov 3. ročníka
04. - 15. 02. 2019
  
  Ukončenie DKAVŠ
22. 02. 2019
  Ukončenie DKAVŠ
08. 02. 2019
  
  Rokovanie komisie náčelníka GŠ OS SR
a rektora AOS
o vzdelávaní a výcviku prof. vojakov
08. 02. 2019
  "VIMIMED CONFERENCE 2019"
04. 02. 2019
  
  Kurz
"Introduction to the Planning of Joint Operations Course"
28. 01. - 01. 02. 2019
  Ukončenie DKAVŠ
11. 01. 2019
  
  Tenisový turnaj
„O putovný pohár rektora AOS“
18. 12. 2018
  Ukončenie 23. ZVŠK
14. 12. 2018
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22270)