Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 24. 02. 2018        
 Hlavná stránkaUdalosti v roku 2018
 
   17. 2. 2018 Foriš je majstrom Slovenska
   13. - 16. 2. 2018 Kurz metrológie v rezorte obrany SR
   14. 2. 2018 Deň otvorených dverí
   14. 2. 2018 Spolupráca v oblasti testovania a skúšok nového výstroja vojaka
   12. 2. 2018 Rokovanie s LF TU Košice
    9. 2. 2018 Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ
   5. - 10. 2. 2018 Úspešné vystúpenie študentov AOS na Zimnej univerziáde vo Zvolene
   5. - 7. 2. 2018 CAX "ROLE 1"
   3. 2. 2018 Bál AOS
   31. 1. - 2. 2. 2018 Preskúšanie z vojenského programu
   30. - 31. 1. 2018 Vojensko-civilná spolupráca pri vykonávaní branného cvičenia
   29. 1. - 2. 2. 2018 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
   28. 1. - 2. 2. 2018 "FSTA 2018"
   29. - 30. 1. 2018 Rokovanie pracovných skupín ČR a SR
   30. 1. 2018 Záslužný čin študenta AOS
   24. 1. 2018 Majstrovstvá AOS v malom futbale
   18. 12. 2017 Slovenská rektorská konferencia - 25 rokov od založenia
   23. 1. 2018 "Čo ja viem"
   15. - 19. 1. 2018 CAX "Lotyšsko 2018"
   12. 1. 2018 Prví absolventi 17. DKAVŠ
   8. 1. 2018 Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  26. 2. - 28. 2. 2018
   Strelecký trenažér:
13. mpr Levice
 
     28. 2. a 8. 3. 2018
     Verejná habilitačná
  prednáška
 
     1. 3. 2018
   AK AOS: VÝSTAVA
zahraničnej odbornej literatúry
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. februára 2018