Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 06. 2018        
 Hlavná stránka

    Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri AOS


 
       Slávnostná promócia študentov inžinierskeho a magisterského
       štúdia
       06. 07. 2017
  
  
  
  
  
  
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     21. 6. 2018 o 14:00
   Slávnostné promócie absolventov UTV
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
     2. - 10. 7. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
 Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. júna 2018   (118178)