Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 20. 01. 2020        
 Hlavná stránka 


Nové publikácie z dotácie Fondu na podporu umenia
vo fonde akademickej knižnice
Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia a spoluúčasti AOS mohla akademická knižnica začať s napĺňaním zámeru projektu „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“.
viac... 
 

Deň otvorených dverí na Fakulte vojenského zdravotníctva UO v Hradci Králové
Dňa 11. januára 2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Fakulte vojenského zdravotníctva UO Brno v Hradci Králové.
viac... 
 

Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 

14. ročník tenisového turnaja „O pohár rektora AOS“
V tradičnom vianočnom tenisovom turnaji, ktorý organizujú v AOS tenisoví nadšenci pod záštitou katedry telesnej výchovy a športu, súťažilo osem dvojíc.
viac... 
 

Majstrovstvá OS SR vo vojensko-praktickom plávaní
V AOS sa v dňoch 5. - 6. decembra 2019 konal už 16. ročník Majstrovstiev Ozbrojených síl SR vo vojensko-praktickom plávaní.
viac... 
 

Cech delostrelecký prijímal učňov
Na sviatok svätej Barbory, patrónky delostrelcov, sa 4. decembra v AOS konalo pasovanie 7 študentov 3. ročníka a 7 študentov 4. ročníka za delostreleckých učňov.
viac... 
 

Sprostredkovanie knižného daru
Akademická knižnica AOS sprostredkovala darovanie významnej historickej knižnej série Štátnemu archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisku Liptovský Mikuláš.
viac... 
 

Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC 21
Slávnostnou ceremóniou bol 6. decembra 2019 ukončený 21. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorého sa zúčastnilo 18 dôstojníkov z Českej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny.
viac... 
 

Ukončenie 24. základného veliteľsko – štábneho kurzu
24. základný veliteľsko-štábny kurz, ktorý bol v gescii Centra vzdelávania AOS, prebiehal v termíne od 23. septembra do 29. novembra 2019.
viac... 
 

Ukončenie 20. DKAVŠ v 14 vojenských odbornostiach
V termíne od 4. marca 2019 až do 22. novembra 2019 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 20. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl v 14 vojenských odbornostiach.
viac... 
 

Brainwashing
V aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) sa 21. novembra 2019 uskutočnila prednáška na tému „Brainwashing“ – vymývanie mozgov.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     21. - 22. 1. 2020
   Výcvikový deň kadetov 1. ročníka
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
  
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. januára 2020   (22089)