Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 21. 02. 2018        
 Hlavná stránka   Prihlášky na bakalárske štúdium je možné zaslať do 28. 2. 2018!   
 
 
Kurz metrológie v rezorte obrany SR
Už 5 rokov organizuje Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl kurz metrológie pre rezort obrany SR.
viac... 
 

Deň otvorených dverí
Už druhýkrát v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 pripravila AOS Deň otvorených dverí pre stredoškolskú mládež z celej SR.
viac... 
 

Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ
Dňa 26. januára 2018 a 9. februára bolo vykonané slávnostné ukončenie DKAVŠ v ďalších vojenských odbornostiach.
viac... 
 

Spolupráca v oblasti testovania a skúšok nového výstroja vojaka
V AOS sa 14. februára 2018 uskutočnilo pracovné rokovanie k príprave projektu výskumu a vývoja na podporu obrany štátu v oblasti modernizácie výstroja vojaka a prostriedkov protichemickej a balistickej ochrany jednotlivca.
viac... 
 

Rokovanie s LF TU Košice
AOS úzko spolupracuje s Leteckou fakultou Technickej univerzity Košice, kde je na denné vysokoškolské štúdium vyslaných jej 16 vojenských študentov.
viac... 
 

Úspešné vystúpenie študentov AOS na Zimnej univerziáde vo Zvolene
Od 5. do 10. februára 2018 sa centrom vysokoškolského športu stala Technická univerzita vo Zvolene.
viac... 
 

Preskúšanie z vojenského programu
Kadeti Akadémie ozbrojených síl, okrem ukončenia vysokoškolského štúdia, musia úspešne absolvovať aj vojenský program, ktorý je podmienkou na udelenie dôstojníckej hodnosti poručík.
viac... 
 

Vojensko-civilná spolupráca pri vykonávaní branného cvičenia
Na základe dobrých skúseností a spolupráce v oblasti brannej prípravy sa opäť obrátila riaditeľka ZŠ a MŠ Ľubeľa na AOS o pomoc pri uskutočnení branného cvičenia žiakov.
viac... 
 

CAX "ROLE 1"
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 5. - 7. februára 2018 uskutočnil odborný výcvik obväzísk Vzdušných síl OS SR pod názvom "Role 1 2018".
viac... 
 
Bál AOS
3. februára 2018 zorganizovala Akadémia ozbrojených síl v priestoroch svojho stravovacieho centra bál pre učiteľov, zamestnancov, študentov a priateľov školy.
viac... 
 
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
V priestoroch kurzu ISOC Centra vzdelávania AOS sa konala úvodná aktivita iniciatívy hlavných vojenských vzdelávacích inštitúcií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) pod názvom „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  19. 2. - 23. 2. 2018
   Strelecký trenažér:
11. mpr Martin
Školské jednotky AOS
 
     28. 2. a 8. 3. 2018
     Verejná habilitačná
  prednáška
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. februára 2018