Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 02. 2019        
 Hlavná stránka Preskúšanie kadetov LF TUKE z vojenského programu
Dňa 1. 2. 2019 sa uskutočnilo záverečné preskúšanie kadetov 5. ročníka vysokoškolského štúdia Leteckej fakulty TU Košice z vojenského programu.
viac... 
 

Kurz ATC pre študentov Univerzity obrany Brno
Certifikovaná Výcviková organizácia pre riadiacich letovej prevádzky realizovala krátkodobý odborný kurz postupov riadenia letovej prevádzky pre príslušníkov finálneho ročníka Katedry letectva UO Brno.
viac... 
 
Kadeti v Bruseli
V dňoch 21. - 25. januára 2019 sa v Kráľovskej vojenskej akadémii v Bruseli (Belgicko) konal seminár „Senior Cadets´ Seminar on Leadership“.
viac... 
 

Prezentácia 5. pluku špeciálneho určenia
Kadeti 1. ročníka študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti ukončili voliteľný predmet „História vývoja zbraňových systémov“ praktickým zamestnaním.
viac... 
 
Topografický výcvik
Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl vykonali v rámci vojenského programu v dňoch 16. - 17. januára 2019 topografickú prípravu na tému „Orientácia a pochod v teréne“.
viac... 
 

Veliteľské cvičenie 12. mpr v AOS
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 21. - 25. januára 2019 uskutočnilo veliteľské cvičenie vojakov 1. roty 12. mpr Nitra.
viac... 
 

Čo ja viem 2019
40 študentov 1. a 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl sa zúčastnilo 10. januára 2019 nahrávania zábavno vedomostnej súťaže v RTVS v Bratislave s názvom „Čo ja viem?“.
viac... 
 

Vianočný dar aj pre katedru strojárstva
Vianočný nákup nového vozidla TATRA TACTIC má veľký význam nielen pre Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ale aj pre katedru strojárstva.
viac... 
 

Tenisový turnaj „O putovný pohár rektora AOS“
Stalo sa dlhodobou tradíciou, že katedra telesnej výchovy a športu organizuje v decembri tenisový turnaj „O putovný pohár rektora AOS“.
viac... 
 

Ukončenie 23. ZVŠK za účasti náčelníka GŠ OS SR
Za účasti náčelníka GŠ OS SR a rektora AOS bol 14. decembra 2018 slávnostne ukončený 23. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     11. 2. - 25. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  2. ročníka
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     25. 2. 2019
   Otvorenie ISOC 20
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2019   (47619)