Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 15. 10. 2018        
 Hlavná stránka Začal sa v poradí 23. ZVŠK
Dňa 8. októbra 2018 sa na pôde AOS začal v poradí 23. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 

Basic ATC Procedure Course
Výcviková organizácia riadiacich letovej prevádzky Simulačného centra v termíne 10. – 21. septembra 2018 realizovala pilotný dvojtýždňový medzinárodný kurz Basic ATC Procedure Course pre príslušníkov finálneho ročníka katedry letectva Univerzity obrany Brno.
viac... 
 

Otvorenie akademického roka 2018/2019
Dňa 28. septembra 2018 sa konalo slávnostné zhromaždenie pedagógov, študentov a zamestnancov AOS, a to pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov 1. ročníka.
viac... 
 

All Rounder 2018
12. ročník vojensko-športovej súťaže All Rounder pripravila a v dňoch 25. - 28. septembra 2018 realizovala Katedra telesnej výchovy a športu AOS v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

"Slovenský štít 2018"
V rámci cvičenia "Slovenský štít 2018", konaného v dňoch 17. - 27. septembra 2018, sa v Simulačnom centre AOS uskutočnila veliteľsko-štábna časť tohto cvičenia s podporou simulačného systému (CPX/CAX).
viac... 
 

Začal sa v poradí 19. DKAVŠ
Dňa 24. septembra 2018 bol na pôde AOS slávnostne otvorený 19. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Športový deň rektora
Deň Ozbrojených síl SR, spojený s historickými udalosťami roku 1848, si Akadémia ozbrojených síl pripomenula nielen slávnostným zhromaždením v aule, ale aj športovými aktivitami 21. septembra 2018.
viac... 
 

AOS sa prezentuje na stredných školách
Na požiadanie Obchodnej akadémie z Trnavy sa 12 kadetov 3. ročníka AOS zúčastnilo branno-športového podujatia, ktoré organizovalo vedenie trnavskej školy pre svojich študentov.
viac... 
 
Začal ISOC 19
19. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course bol v AOS otvorený dňa 17. septembra 2018 úvodným príhovorom prorektora pre vzdelávanie AOS - doc. Ing. Petra Spilého, PhD.
viac... 
 

Záver DPŠ 2016 - 2018
Štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) ukončili 4. septembra 2018 štyria príslušníci rezortu obrany.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 10. a 6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. októbra 2018   (78335)