Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 27. 05. 2016        
 Hlavná stránka 
CAX "Little Shield 2016"
Veliteľsko - štábne cvičenie s podporou výpočtovej techniky a simulačných technológií s názvom „Little Shield 2016 - I." sa konalo v Simulačnom centre AOS v dňoch 16. - 20. mája 2016.
viac... 
 

AOS opäť na IDEB
AOS predstavila odbornej a širokej verejnosti svoje poslanie na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky – IDEB v Bratislave.
viac... 
 

Kurz „Palebná podpora“
Na pôde AOS sa v dňoch od 16. - 18. mája 2016 uskutočnil pilotný kurz „Palebná podpora“ pre príslušníkov 1. mb, 2. mb a 5. pŠU.
viac... 
 

"International Day"
Skvelá atmosféra vládla 12. mája 2016 na ISOCu, kde sa konal "International Day", ktorého cieľom je nielen spoznať iné kultúry, ale zároveň upevňovať vzťahy a zlepšovať jazykové znalosti.
viac... 
 
Lucia Vlčáková, majsterka OS SR v cezpoľnom behu
Vojenský útvar 2370 zorganizoval v Martine v dňoch 12. - 13. mája 2016 Majstrovstvá Ozbrojených síl SR v cezpoľnom behu za rok 2016.
viac... 
 

Ocenený darca krvi
Na pôde Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši bola 11. mája 2016 Janského plaketou ocenená stovka bezpríspevkových darcov krvi.
viac... 
 

Prišli, pozreli a zvíťazili
Úspešné vystúpenie študentov - športovcov AOS na Športovom dni rektora - veliteľa Univerzity obrany Brno (ČR), konanom dňa 13. mája 2016.
viac... 
 

Dvojstranné skupinové cvičenie CAX "DKAVŠ 14"
V dňoch 3. - 5. mája 2016 vykonali kadeti dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl dvojstranné skupinové cvičenie s podporou simulačných technológií Simulačného centra AOS.
viac... 
 
Majstrovstvá AOS v cezpoľnom behu
Pod záštitou Katedry telesnej výchovy a športu AOS sa 4. mája 2016 uskutočnili Majstrovstvá AOS v cezpoľnom behu.
viac... 
 

Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika
Pri príležitosti 97. výročia tragického úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika sa pri buste tejto významnej osobnosti slovenského národa konala pietna pobožnosť.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    23. - 27. 5. 2016
   Projektový manažment I. (kurz Kt.M)
 
    1. 6. 2016
   Deň otvorených dverí pri príležitosti MDD
 
 Konferencie
 
    31. 5. 2016
Študentská vedecká konferencia 2016
 
    4. - 7. 10. 2016
"3rd CSDP OLYMPIAD"
 
    12. - 14. 10. 2016
New Trends in Signal Processing 2016
 
 Oznamy
 
    Prenájom pozemku - 
dočasne prebytočný
majetok štátu
 
  
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Verejný odpočet
za rok 2015
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. mája 2016