Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 26. 06. 2022        
 Hlavná stránka 


Výsledky vedomostnej prijímacej skúšky 2022
Priebežné poradie prijímacích skúšok
 
viac... 
 
 
 Článok Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
Katedra spoločenských vied a jazykov v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia zorganizovala opätovne po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach krátkodobý odborný kurz zameraný na efektívnu komunikáciu. Do kurzu sa prihlásilo...
viac... 
 
 Článok Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS
Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS
Dňa 8. júna 2022 vykonali profesionálni vojaci AOS v dočasnej a stálej službe v zmysle mesačného plánu činnosti veliteľskú prípravu, počas ktorej bola vyhodnotená činnosť a plnenie úloh AOS počas...
viac... 
 
 Článok Prví absolventi 28. DKAVŠ
Prví absolventi 28. DKAVŠ
V termíne od 28. februára 2022 do 10. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 7 vojenských odbornostiach: A20 - letectvo, C20 – ochrana utajovaných...
viac... 
 
 Článok Noví poručíci Leteckej fakulty TUKE posilnia vzdušné sily
Noví poručíci Leteckej fakulty TUKE posilnia vzdušné sily
V piatok dňa 10. mája slávnostne ukončilo svoje štúdium 60 inžinierov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vrátane štyroch kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika...
viac... 
 
 Článok 27. ZVŠK v mimoriadnom termíne ukončený
27. ZVŠK v mimoriadnom termíne ukončený
Dňa 3. júna 2022 sa v aule AOS uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia 27. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (27. ZVŠK), organizovaného Centrom vzdelávania...
viac... 
 
 Článok Prvé sólo lety kadetov - pilotov
Prvé sólo lety kadetov - pilotov
Dňa 2. júna 2022 sa na leteckej základni Sliač uskutočnili prvé sólo lety začínajúcich pilotov, kadetov Akadémie Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, ktorí študujú na leteckej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach. Voj. 1. st. Jaroslav Gahura a voj. 1. st. Frederik Arvay absolvovali...
viac... 
 
Článok Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike
Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike
Štrnásť európskych krajín sa v dňoch 30. mája až 2. júna 2022 zúčastnilo 6. ročníka CSDP Olympiad (Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike) v priestoroch French Air and Space Force Academy. Podujatie sa konalo pod záštitou EMILYO...
viac... 
 
 Článok Kurz operátorov staníc LETVIS
Kurz operátorov staníc LETVIS
V dňoch 9. 5. 2022 – 20. 5. 2022 prebiehal odborný kurz operátorov staníc LETVIS v priestoroch spoločnosti ALES a.s. Member of ICZ Group v Trenčíne. Odborného kurzu sa zúčastnilo 8 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana...
viac... 
 
 Článok Prijímacie konanie na AOS
Prijímacie konanie na AOS
V týždni od 31. mája do 2. júna sa na Akadémii ozbrojených síl (AOS) uskutočnili prijímacie skúšky na denné trojročné bakalárske štúdium študijných programov: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické...
viac... 
 
 Článok V Piešťanoch začala letecká festivalová sezóna
V Piešťanoch začala letecká festivalová sezóna
Druhý ročník Festivalu letectva na piešťanskom letisku navštívilo v dňoch 6. – 8. 5. 2022 takmer 22 000 návštevníkov a priletelo naň spolu 113 lietadiel. V rámci festivalu prebiehala špeciálna výstava „Aerosalón Piešťany 2022“, kde mohli fanúšikovia letectva obdivovať...
viac... 
 
 Článok Seminár rádiotechnikov v Pardubiciach
Seminár rádiotechnikov v Pardubiciach
V roku 1974 sa uskutočnil prvý pracovný seminár s názvom „Seminár katedier a ústavov s rádioelektronickým zameraním vysokých škôl Českej a Slovenskej republiky“. Od začiatku bolo usporadúvanie semináru putovné a túto tradíciu sa podarilo zachovať aj po rozdelení...
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
Nová web stránka tu:
 
 
 Oznamy
 
 
 Udalosti
 
     24. 6. 2022 o 11:00
  
 
  
 
     30. 6. 2022
  
 
     30. 6. 2022
  
 
 
  
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
2/2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2022
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. júna 2022   (24419)