Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 11. 12. 2018        
 Hlavná stránka 


Všeobecná vojenská príprava 19. DKAVŠ je ukončená
Vedomosti študentov 19. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 

Výcvik kadetov v opatreniach proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED)
V priestoroch Ženijného práporu Sereď sa dňa 5. decembra 2018 uskutočnilo praktické zamestnanie kadetov 3. ročníka AOS.
viac... 
 
Odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD
V dňoch 29. - 30. novembra 2018 sa v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) AOS uskutočnilo odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD OS SR.
viac... 
 

Marketplace 2018
Na veliteľstve NATO, Brusel sa 29. 11. 2018 konalo podujatie Partnership Training and Education Centres Marketplace 2018, ktorého sa zúčastnilo 23 Partnerských výcvikových a vzdelávacích centier (PTECs).
viac... 
 

Odhalenie memoriálnej kaplnky
Na vojenskom cintoríne na Háji-Nicovô v Liptovskom Mikuláši bola „odhalená“ 22. novembra 2018 memoriálna kaplnka ako pamätník vojakom Ozbrojených síl SR, ktorí padli v zahraničí v novodobých misiách na podporu mieru.
viac... 
 

Ukončenie kurzu ISOC 19
V poradí 19. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý sa konal v AOS od 17. septembra 2018, bol 16. novembra 2018 ukončený slávnostnou ceremóniou.
viac... 
 

Modul Operačné umenie na Univerzite vojenského umenia vo Varšave
V dňoch 5. - 15. novembra 2018 sa dvaja príslušníci Centra vzdelávania AOS zúčastnili modulu Operačné umenie v rámci Vyššieho operačno-strategického kurzu Univerzity vojenského umenia vo Varšave.
viac... 
 

Športová streľba dvojíc
Ani v tomto akademickom roku nebola porušená tradícia konania súťaže v športovej streľbe dvojíc, ktorú pravidelne organizuje Katedra telesnej výchovy a športu AOS.
viac... 
 

Majstrovstvá Ozbrojených síl SR v zrýchlenom presune
Študenti AOS sa 11. 11. 2018 zúčastnili Majstrovstiev Ozbrojených síl SR v zrýchlenom presune mužov i žien na 5 km vo vojenskom výstroji.
viac... 
 

Katedra strojárstva predstavila nové laboratórium tribodiagnostiky
Novembrový “Týždeň vedy a techniky 2018“ bol na Katedre strojárstva Akadémie ozbrojených síl (AOS) programovo bohatý.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
     12. 12. 2018
      VIANOČNÁ AKADÉMIA
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. decembra 2018   (9745)