Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 29. 06. 2016        
 Hlavná stránka    Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2016
 
Promócie absolventov UTV
Slávnostný akt promócií absolventov Univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 22. júna 2016.
viac... 
 

Projekt SAVELEC dospel do záveru
V dňoch 16. - 17. júna 2016 sa v priestoroch VTI, Linkoping vo Švédsku konalo záverečné zasadnutie riešiteľského konzorcia medzinárodného vedeckého projektu 7. Rámcového programu EÚ „SAVELEC“.
viac... 
 
Kurz metrológie
Katedra elektroniky AOS realizovala v termíne od 14. - 17. júna 2016 „Kurz metrológie v OS SR“.
viac... 
 

13. VVŠK bol ukončený
V súčasnosti najvyššia forma kariérnej prípravy profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR - Vyšší veliteľsko-štábny kurz bol 17. júna 2016 v AOS ukončený.
viac... 
 

Prijímacie konanie na akademický rok 2016/2017
Stať sa denným študentom AOS znamená zvládnuť náročné prijímacie konanie, ktoré sa skladá z výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka a vedomostnej prijímacej skúšky.
viac... 
 

Ukončenie kurzu ISOC 16
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC, ktorého výučba prebiehala podľa britských doktrín, bol ukončený záverečnou slávnostnou ceremóniou 9. júna 2016.
viac... 
 
"Smerovanie a prepínanie" v kurze CCNA
Ďalší štvorsemestrový kurz CCNA zameraný na Routing a Switching zorganizovala Katedra informatiky AOS.
viac... 
 

Genpor. v. v. Anton Muržic - jubilant
Generálporučík v. v. Dr. h. c. Ing. Anton Muržic sa dožil 90-tich rokov, zanechal nezmazateľnú stopu v rozvoji vysokého vojenského školstva na Slovensku a na Liptove.
viac... 
 

Deň detí v AOS
AOS nezabudla na deti, 1. júna zorganizovala deň otvorených dverí a privítala viac ako 160 detí zo základných a materských škôl regiónu.
viac... 
 

Majstrovstvá AOS v tenise
Koncom mája zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl majstrovstvá školy v tenise jednotlivcov.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    27. 6. - 1. 7. 2016
   CAX "PEGAS 2016"
v SC cvičí prlog Hlohovec/bbz Trenčín
 
    27. 6. - 1. 7. 2016
   Kurz vojensko-praktického plávania pre príslušníkov OS SR (Kt. TVaŠ)
 
 Konferencie
 
    21. - 23. 9. 2016
"Manažment - teória, výučba a prax"
 
    4. - 7. 10. 2016
"3rd CSDP OLYMPIAD"
 
    12. - 14. 10. 2016
New Trends in Signal Processing 2016
 
 Oznamy
 
    Prenájom pozemku - 
dočasne prebytočný
majetok štátu
 
  
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Verejný odpočet
za rok 2015
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. júna 2016