A K T U A L I T Y   
 

Seminár k problematike aktívnych záloh

27. novembra 2013
    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií v spolupráci s Úradom pridelenca obrany Spojeného kráľovstva zorganizoval expertný medzinárodný seminár k problematike aktívnych záloh. Počas seminára odzneli prezentácie Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, USA, Maďarska, Českej republiky a Slovenska, ktoré priblížili ich prístup ku koncepcii záložných síl a rovnako pomenovali dôležité výzvy, ktoré s implementáciou systému záloh súvisia. Mnohé členské krajiny NATO a EÚ pripisujú aktívnym zálohám rastúci význam, najmä v kontexte obmedzených zdrojov. Myšlienky a kontakty sprostredkované v rámci podujatia môžu slúžiť na podporu aktivít MO SR v súvislosti s aktuálnou problematikou aktívnych záloh a dobrovoľnej vojenskej služby v podmienkach OS SR.
 

Konferencia Afghanistan and Beyond: Challanges in Defence Education and Training

8. októbra 2013
    Odborníci z rezortu obrany budú v utorok 8. októbra diskutovať v Bratislave o budúcnosti Afganistanu so zástupcami Spolkovej republiky Nemecko. Počas konferencie s názvom „Afghanistan and Beyond: Challenges in Defence Education and Training“ chcú zdôrazniť záujem o konštruktívnu diskusiu so silným aliančným partnerom. Experti z oboch krajín poskytnú počas konferencie pohľad na zistené poznatky vo vzťahu k obrannému plánovaniu a tréningu. Zadefinujú tiež rámec pre ďalšie uvažovanie o budúcnosti a charakter spojeneckého úsilia v Afganistane. Okrem ministra obrany Martina Glváča budú svoje názory prezentovať odborníci z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií. Z nemeckej strany vystúpi poslankyňa parlamentu Elke Hoff, ale aj viacerí predstavitelia z Führungsakademie der Bundeswehr.
 

Okrúhly stôl so zástupcom veliteľa USASAC Mooreom

30. septembra 2013
    Zástupca veliteľa Veliteľstva pozemných síl USA pre asistenciu v oblasti bezpečnosti (USASAC) Robert L. Moore navštívil 26. septembra v rámci svojej návštevy v Európe Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. Diskusia sa zameriavala na význam funkcie USASAC pri bezpečnostnej asistencii partnerom USA a možnostiach, ktoré má Slovensko v tejto oblasti. USASAC plní kľúčovú rolu pri implementácii schválených amerických programov pomoci a asistencie, vrátane programu Vojenský predaj do zahraničia (FMS), ktorý v súčasnosti umožňuje predaj obranných výrobkov a služieb pre 145 partnerských štátov. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia zodpovední za tvorbu, implementáciu a financovanie stratégie vyzbrojovania z ministerstva obrany ako aj strategickí plánovači a užívatelia vojenského materiálu a služieb z Generálneho štábu OS SR.
 

Okrúhly stôl s vice-admirálom ACT NATO Johnstone-Burtom

11. apríla 2013
    Náčelník štábu Spojeneckého veliteľstva pre transformáciu (ACT), vice-admirál Anthony Johnstone-Burt, navštívil 10. apríla v rámci svojej návštevy centier výnimočnosti NATO v Európe, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. S predstaviteľmi rezortu diskutoval pri okrúhlom stole o smerovaní transformácie a prioritách NATO z pohľadu ACT a Slovenska. Podľa analytika inštitútu Alexandra Hersiho sa účastníci zhodli na tom, že presadzovanie záujmov bezpečnosti a obrany je v rukách samotných členských štátov. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia zodpovední za tvorbu a implementáciu obrannej a bezpečnostnej politiky z ministerstva obrany, Generálneho štábu OS SR a ministerstva zahraničných a európskych záležitostí, spolu s expertmi mimovládnych organizácií.
Staršie správy 1 >2 > 3 >

 

INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská republika
 
T: +421 960 32 27 78
F: +421 960 32 27 82

 
© KIS AOS 2014