Poslanie

    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií je detašovaným výskumným pracoviskom Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši so sídlom v Bratislave.
    Vznikol v súlade s víziou zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, ktorá bola prezentovaná v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky v roku 2013. Sústreďuje sa na nezávislú analýzu v oblasti národnej a medzinárodnej obrany a bezpečnosti. Je jedným zo sprostredkovateľov dialógu medzi civilnými a vojenskými štruktúrami a podkladov pre tvorbu informovaných rozhodnutí a politík v oblasti bezpečnosti a obrany. Vytvára priestor na stimuláciu strategického myslenia a šírenie povedomia o dôležitosti obrany a bezpečnosti medzi odbornou a laickou verejnosťou.
    Medzi hlavné aktivity inštitútu patrí publikačná činnosť, organizovanie odborných podujatí, vzdelávanie a realizácia projektov s domácimi i zahraničnými partnermi.

 

INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská republika
 
T: +421 960 32 27 78
F: +421 960 32 27 82

 
© KIS AOS 2014