A K T U A L I T Y

Is “Turkish Stream” a Serious Threat to the Trans-Caspian Pipeline?

Juraj Beskid a Tomáš Baranec
4. marca 2015
     V marci bol v Central Asia – Caucasus Analyst zverejnený článok Tomáša Baranca a Juraja Beskida s názvom Je „Turecký prúd“ serióznou hrozbou transkaspickému plynovodu? Energetická bezpečnosť EÚ a vzťah „vzájomného rukojemníctva“ medzi Ruskou federáciou a Európou je predmetom živého záujmu žurnalistov aj analytikov. V tomto kontexte je článok reakciou na sebavedomé vyhlásenia Vladimíra Putina ohľadom reorientácie na Čínu a vybudovania tzv. „Tureckého prúdu“, kedy analyzuje reálne finančné možnosti Ruskej federácie uskutočniť oba zámery ako aj zabrániť diverzifikácii zdrojov zemného plynu pre Európu stelesňovanej projektmi TANAP a tzv. transkaspickým plynovodom.
 

Zavádza Rusko o novom plynovode?

Juraj Beskid, Mepoforum
21. február 2015
     Počas januárového rokovania podredsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča v Moskve ohlásil šéf Gazpromu Aleksej Miller možnosť zastaenia tranzitu plyn cez Ukrajinu do roku 2019. Neočakávané vyhásenie však nemusí mať oporu v reálnych možnostiach Ruska. Detailnejší pohľad na tranzitné a kapacitné možnosti dodávateľov a odberateľov plynu prináša Juraj Beskid vo svojom článku pre interentový server Fórum pre medzinárodnú politiku.
 

No Light at the End of the Tunnel: Obstacles to the Revival of Georgian- Ossetian Conflict Zone

Tomáš Baranec
7. január 2015
     Začiatkom nového roka bol v Central Asia – Caucasus Analyst zverejnený článok Tomáša Baranca s názvom Bez svetla na konci tunela: prekážky znovuoživenia gruzínsko – osetínskej konfliktnej zóny. Článok založený na terénnom výskume autora skúma dlhodobé dopady vojny medzi Ruskom a Gruzínskom z augusta 2008 na lokálne gruzínske komunity v oblasti ležiacej na gruzínsko-osetínskej administratívnej hraničnej línii. Identifikuje hlavné prekážky revitalizácie vojnou zničeného regiónu ako aj spôsob akým pretrvávajúca kríza formuje názory časti miestneho obyvateľstva na integráciu do EÚ a NATO, v kontexte absencie ruského trhu, ktorý v regióne predstavoval tradičný zdroj obživy a rozvoja.
 

Vojenská technika demonštruje silu Ruska

Juraj Beskid, Obrana
január 2015
     V prvom tohtoročnom čísle časopisu Obrana analytik Inštitútu bezpečnostných a strategických štúdí Juraj Beskid reflektuje zvyšujúcu sa ruskú vojenskú prítomnosť v mnohých regiónoch sveta. Jedná sa najmä o aktivity ruských strategických bombardérov, stíhačiek, tankovacích a prieskumných lietadiel vo vzdušných priestoroch a pri pobrežných vodách cudzích štátov. Takéto chovanie predstavuje bezpečnostné riziko nielen pre členské krajiny NATO a núti ohrozované krajiny korigovať bojovú pripravenosť svojich ozbrojených síl, ktorej súčasťou by malo byť aj prehodnotenie výzbroje a výcviku.
Staršie správy 1 > 2 >3 >

 

INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská republika
 
T: +421 960 32 27 78
F: +421 960 32 27 82

 
© KIS AOS 2014