PROJEKT AOS
"Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu
s využitím simulačných technológií"
                                                     
Reklamná tabuľa


© Copyright 2011 KIS