Liturgické obdobie

P ô s t

      Pôstne obdobie je prípravou na Veľkú noc. Kresťania pôst začínajú Popolcovou stredou. Veriaci sa vtedy dávajú symbolicky poznačiť popolom.
     V starozákonnej dobe Židia na znak smútku sedávali v popole.
     Pôst trvá 40 dní. Jeho dĺžku je možné spájať s viacerými udalosťami: 40 rokov trvala cesta Izraelitov do zasľúbenej zeme, 40 dní sa postil Ježiš po svojom krste, 40 dní trvala biblická potopa...
     V prvotnej cirkvi sa ľudia počas pôstu pripravovali ku krstu. Pôst vrcholí tzv. Veľkým týždňom.
 
 


      Ježišova výzva k obráteniu a pokániu sa netýka len vonkajších skutkov, popola, pôstov a umŕtvovaní, ale predovšetkým obrátenia srdca a vnútorného pokánia. Vonkajšie gestá bez vnútorného pokánia sú len trápnou ceremóniou, žiaľ, pomerne častou.
      Vnútorné pokánie je radikálna zmena života, obrátenie srdca k Bohu a zavrhnutie zla. Opiera sa o Božie milosrdenstvo a dôveru v jeho pomoc. Pôst a návrat k Bohu, sa má odohrávať predovšetkým v ľudskom vnútri, v skrytosti.

      Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať:
 - pôstom (obrátenie vo vzťahu k sebe samému);
 - modlitbou (obrátenie vo vzťahu k Bohu);
 - almužnou (obrátenie vo vzťahu k iným).
       Obrátenie sa uskutočňuje:
 - prejavmi zmierenia, starostlivosťou o chudobných,
 - vykonávaním a obranou spravodlivosti a práva,
 - vyznaním svojich vín,
 - bratským napomínaním,
 - revíziou života, spytovaním svedomia,
 - prijímaním utrpenia,
 - čítanie Svätého písma a modlitba prispieva k duševnému skrásnievaniu.
 - (neúčasť na plese počas pôstu je len malou „čerešničkou na torte.“)


 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 2. 1. 2017