Aktuálne oznamy

Máj 2018
- kaplnka AOS
   1. máj Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   2. máj Streda Sv. omša 11:30 hod.
   3. máj Štvrtok Sv. omša;adorácia 15:30 hod.
   4. máj Piatok Sv. omša 07:30 hod.
   5. máj Sobota Vojenský sobáš so sv. omšou  
   6. máj Nedeľa Sv. omša; 
6. veľkonočná nedeľa
19:00 hod.
   7. máj Pondelok Sv. omša 11:30 hod.
   9. máj Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 10. máj Štvrtok Sv. omša; Nanebovstúpenie Pána
- prikázaný sviatok
11:30 hod.
15:30 hod.
 11. máj Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 13. máj Nedeľa Sv. omša; 
7. veľkonočná nedeľa
19:00 hod.
 14. máj Pondelok Sv. omša; stretnutie birmovancov 15:30 hod.
 15. máj Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 16. máj Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
 17. máj Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 18. máj Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 20. máj Nedeľa Sv. omša; 
Zoslanie Ducha Svätého
19:00 hod.
 21. máj Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 22. máj Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 23. máj Streda Sv. omša 11:30 hod.
 27. máj Nedeľa Sv. omša; 
Nedeľa najsvätejšej Trojice
19:00 hod.
 28. máj Pondelok Sv. omša; biblické stretnutie 15:30 hod.
 29. máj Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 30. máj Streda Sv. omša 11:30 hod.
 31. máj Štvrtok Sv. omša; Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi - prikázaný sviatok 11:30 hod.
15:30 hod.
 

   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 3. 5., 10. 5. (7:30 h), 17. 5. a 31. 5. (7:30 h)
 
   - V pondelok 14.5. o 15:30 h bude sv. omša a náuka pre birmovancov 
   - 16. 5. a 28. 5. sa stretneme na biblickom stretnutí o 16:00 h v kancelárii.
 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 11. 4. 2018