Aktuálne oznamy

September 2019
- kaplnka AOS
 
   2. september Pondelok   Sv. omša 15:30 hod.
   3. september Utorok Sv. omša 10:55 hod.
   4. september Streda Sv. omša 10:55 hod.
   5. september Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   6. september Piatok Sv. omša 10:55 hod.
   8. september Nedeľa Sv. omša;
 23. cezročná nedeľa
19:00 hod.
   9. september Pondelok Sv. omša; biblické stretnutie 15:30 hod.
 10. september Utorok Sv. omša 10:55 hod.
 11. september Streda Sv. omša 10:55 hod.
 12. september Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 13. september Piatok Sv. omša 10:55 hod.
 15. september Nedeľa Sv. omša;
 Sedembolestná Panna Mária
19:00 hod.
 16. september Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 17. september Utorok Sv. omša 10:55 hod.
 18. september Streda Sv. omša 10:55 hod.
 19. september Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 20. september Piatok Sv. omša 10:55 hod.
 22. september Nedeľa Krst
Sv. omša;
 25. cezročná nedeľa
15:00 hod.
19:00 hod.
 23. september Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 24. september Utorok Sv. omša 10:55 hod.
 25. september Streda Sv. omša 10:55 hod.
 26. september Štvrtok Sv. omša; adorácia;
biblické stretnutie
15:30 hod.
 27. september Piatok Sv. omša 10:55 hod.
 28. september Sobota Sv. omša sobášna (farský kostol LM) 16:00 hod.
 29. september Nedeľa Sv. omša;
 26. cezročná nedeľa
19:00 hod.
 30. september Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 

   - Spovedanie nemocných po dohode s dekanom.
   - Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana
   - Biblické stretnutia vo farnosti: 9. 9. a 26. 9. 2019 o 16:00 hod.
 
   PRÍPADNÉ ZMENY V OZNAMOCH BUDÚ VČAS OZNÁMENÉ

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 5. 9. 2019