Aktuálne oznamy

Marec 2018
- kaplnka AOS
   2. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   4. marec Nedeľa Sv. omša; 
3. pôstna nedeľa
19:00 hod.
   5. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   6. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   7. marec Streda Sv. omša 11:30 hod.
   8. marec Štvrtok Sv. omša; 
adorácia, biblické stretnutie
15:30 hod.
   9. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 11. marec Nedeľa Sv. omša; 
4. pôstna nedeľa
19:00 hod.
 12. marec Pondelok Sv. omša;
stretnutie birmovancov
15:30 hod.
 13. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 14. marec Streda Sv. omša 11:30 hod.
 15. marec Štvrtok Sv. omša;
Krížová cesta (po omši)
15:30 hod.
 16. marec Piatok Sv. omša  11:30 hod.
 18. marec Nedeľa Sv. omša; 
5. pôstna nedeľa
19:00 hod.
 19. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 20. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 22. marec Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 23. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 25. marec Nedeľa Sv. omša (Bratislava); 
Kvetná nedeľa
10:30 hod.
 26. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 27. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 28. marec Streda Sv. omša 11:30 hod.
 26. marec Štvrtok Sv. omša;
Zelený štvrtok + adorácia
18:00 hod.
 27. marec Piatok Obrady Veľkého piatku 15:00 hod.
 28. marec Sobota Sv. omša;
Veľkonočná vigília
15:00 hod.
 
   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 8. 3., 15. 3. a 22. 3. (11:30).
 
   - V piatok 23. 3. o 17:30 h sa budeme modliť Krížovú cestu vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pred ňou bude slávenie sv. omše, ktorú bude celebrovať vojenský dekan..

   - Na Kvetnú nedeľu 25. 3. 2018 organizuje katolícka duchovná služba púť do katedrály sv. Šebastiána do Bratislavy. Všetkých srdečne pozývame na spoločné stretnutie s otcom biskupom Mons. Františkom Rábekom. Odchod autobusu bude o 06:00 h.
 
   - Liturgické slávnosti Veľkonočného Trojdnia budeme sláviť v našej kaplnke podľa uvedeného programu. Všetkých srdečne pozývame.

   - Spovede – 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
 
   - Vo štvrtok 8. 3. sa stretneme na biblickom stretnutí o 16:00 h v našej kaplnke.
 
 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 30. 12. 2017