UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


  • Výučba kurzu fytoterapia sa zo zdravotných dôvodov pani lektorky odkladá.

  • Presný dátum začiatku kurzu bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu hneď ako to bude možné.

  • UPOZORNENIE - krytá plaváreň je ZATVORENÁ.

  • Od 6. 2. 2020 až do odvolania je krytá plaváreň AOS z technických príčin ZATVORENÁ.

  • Krytú plaváreň AOS môžu študenti UTV navštevovať len v pondelok a stredu v čase od 13:30 - 17:30 h.
   
 
   späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019