UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


  • Informácie o úhrade zápisného za zimný semester akademického roka 2016/2017 budú študentom, ktorí sa prihlásili na štúdium alebo pokračovanie v štúdiu na UTV zaslané začiatkom septembra 2016 prostredníctvom e-mailu.
  • Krytú plaváreň AOS môžu študenti UTV navštevovať len v pondelok a stredu v čase od 13:30 - 17:30 h.


 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018