UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    

Absolventi Univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl

Akademický rok
Počet študentov

Otvorené zameranie

Začiatok
Ukončenie
Nastúpilo
Ukončilo
2005
2008
26
25
Počítače a internet
2007
2010
18
13
Počítače a internet
2010
2013
20
14
Anglický jazyk pre začiatočníkov
2012
2013
78
73
Prvý ročník - všeobecný
2013
2015
19
(prebieha)
Anglický jazyk
2013
2015
20
(prebieha)
Environmentálna výchova
2013
2015
20
(prebieha)
Telesná výchova pre seniorov
2013
2015
33
(prebieha)
Počítače a internet
2013
2014
34
32
Prvý ročník - všeobecný
2014
2016
20
(prebieha)
Environmentálna výchova
2014
2016
11
(prebieha)
Anglický jazyk
2014
2016
12
(prebieha)
Počítače a internet
2014
2015
27
(prebieha)
Prvý ročník - všeobecný
Spolu
338
157
 


  späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021