UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    

Dokumenty na stiahnutie:

  Prihláška na štúdium na UTV v ak. roku 2017/2018

  Rozvrh vyučovania UTV 2017/2018

  Rozvrh vyučovania UTV 2016/2017

  Smernica rektora AOS pre štúdium na UTV

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 6. 2017