UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    

Dokumenty na stiahnutie:

  Prihláška na štúdium na UTV v ak. roku 2017/2018

  Rozvrh vyučovania UTV 2017/2018

  Smernica rektora AOS pre štúdium na UTV


   Termíny a témy sústredení UTV pri AOS - letný semester 2017/2018

        1. ročník
          1. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov
          1. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých
          1. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2
          1. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých - 2
          1. ročník - Dejiny hudby
          1. ročník - Počítače a internet pre mierne pokročilých
          1. ročník - Telesná výchova UTV

        2. ročník
          2. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov
          2. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých
          2. ročník - Dejiny umenia
          2. ročník - Počítače a internet pre začiatočníkov
      

        Kurzy
          Huby
          Etnomedicína na Slovensku
        
      
        
        

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018