UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


Dokumenty na stiahnutie:

 

  Smernica rektora AOS pre štúdium na UTV (smernica je momentálne v procese úpravy)

Termíny a témy sústredení UTV pri AOS - zimný semester 2019/2020:
 
 
1. ROČNÍK
2. ROČNÍK
 

Termíny a témy sústredení UTV pri AOS - letný semester 2019/2020:
 
 
1. ROČNÍK
2. ROČNÍK
 
KURZY

© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019