UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    

Dokumenty na stiahnutie:

  Smernica rektora AOS pre štúdium na UTV


   Termíny a témy sústredení UTV pri AOS - letný semester 2018/2019

        1. ročník
          1. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov (1. a 2. skupina)
          1. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých
          1. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých
          1. ročník - Dejiny hudby
          1. ročník - Počítače a internet pre začiatočníkov
          1. ročník - Environmentálna výchova

        2. ročník
          2. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov
          2. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých
          2. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2
          2. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých - 2
          2. ročník - Dejiny hudby
          2. ročník - Počítače a internet pre mierne pokročilých
      

        Kurzy
          Ako rozumieť počasiu?
      
        
      
        
        

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019