UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    

Dokumenty na stiahnutie:

  Prihláška na štúdium na UTV v ak. roku 2018/2019

  Rozvrh vyučovania UTV 2018/2019

  Smernica rektora AOS pre štúdium na UTV


   Termíny a témy sústredení UTV pri AOS - zimný semester 2018/2019

        1. ročník
          1. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov
          1. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých
          1. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých
          1. ročník - Dejiny hudby
          1. ročník - Počítače a internet pre začiatočníkov
          1. ročník - Environmentálna výchova

        2. ročník
          2. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov
          2. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých
          2. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2
          2. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých - 2
          2. ročník - Dejiny hudby
          2. ročník - Počítače a internet pre mierne pokročilých
      

        Kurzy
          Ako rozumieť počasiu?
          Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu
      
        
      
        
        

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 9. 2018