UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

 
      Foto - Študijná cesta 1. ročníka - Prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    späť
  
  

  
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019