UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

 
      Foto - Imatrikulácia študentov prvého ročníka - akademický rok 2014/ 2015
  
  
  
  
  
  
  
späť
  
  

  
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018