Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

     Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium v roku 2019 sa uskutoční 3. 9. 2019.
    Prihlášky je potrebné podať do termínu 31. 8. 2019. Akceptované budú len súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR. Prihláška zaslaná individuálne nebude akceptovaná.
    Na štúdium môžu byť prijatí len absolventi študijných programov Výzbroj a technika ozbrojených síl a Vojenské spojovacie a informačné systémy a im príbuzných neučiteľských programov.
    Tlačivo "Prihláška na štúdium DPŠ" nájdete TU.
 

Sústredenia 1. ročníka - nástupný termín 2019
 I. semester        
1. sústredenie 7. 10. 2019 – 10. 10. 2019
2. sústredenie 13. 1. 2020 - 16. 1. 2020
3 sústredenie 16. 3. 2020 - 19. 3. 2020
4 sústredenie 15. 6. 2020 - 18. 6. 2020

Sústredenia 2. ročníka - nástupný termín 2018
 III. semester        
5. sústredenie 14. 10. 2019 – 17. 10. 2019
6. sústredenie 20. 1. 2020 - 23. 1. 2020
7. sústredenie 9. 3. 2020 - 12. 3. 2020
8. sústredenie 8. 6. 2020 - 11. 6. 2020

© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019