Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

    Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium v roku 2017 sa uskutoční 20. 09. 2017.
    Termín podávania prihlášok 01. 06. 2017 – 31. 08. 2017. Akceptované budú len súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR. Prihláška zaslaná individuálne nebude akceptovaná.
    Na štúdium môžu byť prijatí len absolventi študijných programov Výzbroj a technika ozbrojených síl a Vojenské spojovacie a informačné systémy a im príbuzných neučiteľských programov.
    Tlačivo "Prihláška na štúdium DPŠ" nájdete TU.
 

   Sústredenia 2. ročníka - nástupný termín 2015 
III. semester     
5. sústredenie
19. 09. 2016 - 22. 09. 2016
6. sústredenie - skúškové
23. 01. 2017 - 26. 01. 2017
IV. semester     
7. sústredenie
06. 03. 2017 - 09. 03. 2017
8. sústredenie - skúškové
05. 06. 2017 - 08. 06. 2017
Záverečné skúšky
22. 08. 2017 - 24. 08. 2017

   Sústredenia 1. ročníka - nástupný termín 2016 
 II. semester      
3. sústredenie
20. 03. 2017 - 23. 03. 2017
4. sústredenie - skúškové
19. 06. 2017 - 22. 06. 2017
III. semester      
 
5. sústredenie
02. 10. 2017 - 05. 10. 2017
6. sústredenie - skúškové
22. 01. 2018 - 25. 01. 2018
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 23. 3. 2017