Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

    Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium v roku 2018 sa uskutoční 07. 09. 2018.
    Termín podávania prihlášok 01. 06. 2018 – 31. 08. 2018. Akceptované budú len súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR. Prihláška zaslaná individuálne nebude akceptovaná.
    Na štúdium môžu byť prijatí len absolventi študijných programov Výzbroj a technika ozbrojených síl a Vojenské spojovacie a informačné systémy a im príbuzných neučiteľských programov.
    Tlačivo "Prihláška na štúdium DPŠ" nájdete TU.
 
Sústredenia 2. ročníka - nástupný termín 2016 
III. semester        
5. sústredenie 16. 10. 2017 - 19. 10. 2017
6. sústredenie - skúškové 22. 01. 2018 - 25. 01. 2018
IV. semester        
7. sústredenie 05. 03. 2018 – 08. 03. 2018
8. sústredenie - skúškové 04. 06. 2018 – 07. 06. 2018
Záverečné skúšky 04. 09. 2018 – 06. 09. 2018
Sústredenia 1. ročníka - nástupný termín 2017 
 I. semester        
1. sústredenie 09. 10. 2017 – 12. 10. 2017
2. sústredenie - skúškové 15. 01. 2018 – 18. 01. 2018
II. semester        
3. sústredenie 12. 03. 2018 – 15. 03. 2018
4. sústredenie - skúškové 11. 06. 2018 – 14. 06. 2018
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018