Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

     Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium v roku 2019 sa uskutoční 3. 9. 2019.
    Prihlášky je potrebné podať do termínu 31. 8. 2019. Akceptované budú len súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR. Prihláška zaslaná individuálne nebude akceptovaná.
    Na štúdium môžu byť prijatí len absolventi študijných programov Výzbroj a technika ozbrojených síl a Vojenské spojovacie a informačné systémy a im príbuzných neučiteľských programov.
    Tlačivo "Prihláška na štúdium DPŠ" nájdete TU.
 

Sústredenia 1. ročníka - nástupný termín 2019
 I. semester        
1. sústredenie 7. 10. 2019 – 10. 10. 2019

Sústredenia 2. ročníka - nástupný termín 2018
 III. semester        
1. sústredenie 14. 10. 2019 – 17. 10. 2019

© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 9. 2019