Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

    Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium v roku 2018 sa uskutoční 02. 10. 2018.
    Termín podávania prihlášok sa predlžuje do 28. 09. 2018. Akceptované budú len súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR. Prihláška zaslaná individuálne nebude akceptovaná.
    Na štúdium môžu byť prijatí len absolventi študijných programov Výzbroj a technika ozbrojených síl a Vojenské spojovacie a informačné systémy a im príbuzných neučiteľských programov.
    Tlačivo "Prihláška na štúdium DPŠ" nájdete TU.
 
Sústredenia 2. ročníka - nástupný termín 2017 
III. semester        
5. sústredenie 01. 10. 2018 - 04. 10. 2018
6. sústredenie - skúškové 21. 01. 2019 - 24. 01. 2019
IV. semester        
7. sústredenie 04. 03. 2019 – 07. 03. 2019
8. sústredenie - skúškové 03. 06. 2019 – 06. 06. 2019
Záverečné skúšky 09. 07. 2019 – 11. 07. 2019
Sústredenia 1. ročníka - nástupný termín 2018 
 I. semester        
1. sústredenie 22. 10. 2018 – 25. 10. 2018
2. sústredenie - skúškové 14. 01. 2019 – 17. 01. 2019
II. semester        
3. sústredenie 11. 03. 2019 – 14. 03. 2019
4. sústredenie - skúškové 10. 06. 2019 – 13. 06. 2019
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019